Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации

MONEY

1. General glossary

                       
1. investment statement (phr.) – инвестиционен отчет
2. cope with (v.) – справям се с
3. outperform (v.) – превъзхождам в представянето
4. return (n.) – възвръщане, данъчна декларация
5. rebound (v.) – отскачам, рикоширам

CRIME

1. General glossary

                       
1. condemn (v.) – осъждам
2. suburban home (phr.) – крайградски дом
3. strangle (v.) – задушавам, удушавам
4. douse (v.) – потапям, цопвам
5. gasoline (n.) – бензин

SPORT

1. General glossary

                                            
1. hurdler (n.) – бегач
2. bounce (v.) – изскачам, отскачам
3. claim (v.) – претендирам, поисквам
4. limp out (v.) - накуцвам 
5. injury (n.) – нараняване, травма
6. teammate (n.) – съотборник, работник от същата бригада

FOOD

1. General glossary


1. mocha pot (n.) – кафе машина (coffee maker)
2. warm (v.) – затоплям
3. stove (n.) – готварска печка
4. give up (phr. v.) – отстъпвам, предавам, отказвам се
5. for Christ’s sake (phr.) – за бога

MEDICINE

1. General glossary


1. abdominal pain (phr.) – болка в корема
2.unaware (adj.) – който не знае, не чувства, не забелязва
3. abdomen (n.) – корем, коремна област
4. intestine (n.) - черво  
5. bowel (adj.) – чревен

ENVIRONMENT

1. General glossary


1. permafrost (n.) – вечен лед (замръзналост)
2. thaw (n.) – размразяване, топене; v. топя, разтопявам
3. bluff (n.) – отвесна скала, заблуждаване, блъф
4. sketch out (v.) – скицирам
5. debris (n.) – отломки, остатъци
6. glacier (n.) – ледник, глетчер

HOUSING

1. General glossary


1. faced with (phr.) изправен пред
2. whole house (phr.) – цялата къща
3. new look (phr.) – нов изглед
4. decorator (n.) – декоратор, бояджия
5. crucial decision making (phr.) – вземане на решаващо решение

SHOPPING

1. General glossary

1. shopping – adj. търговски, пазарски, за пазар; n. пазаруване, пазар
2. dismal – adj. мрачен (gloomy)
3. it may have occurred (phr.) – може да ви е хрумвало

TRANSPORTATION

1. General glossary


1. dawn (n.) – зора, разсъмване
2. transportation (amE.) – транспорт, превоз, превозно средство, билет, стойност на тр.
3. transportation modes (phr.) – начини на транспортиране
4. challenges to sustainability (phr.) - предизвикателства за устойчивостта

Четене на дати, дни и месеци в английски език

Четене на дати, дни и месеци в английски език.

Четене на дати в английски език.
При четене на дати се казват първите две и последните две цифри на годината:

Диалекти в британския английски език

Известни са следните диалекти в английския език:
1. Cockney
2. Scouse
3. Geordie
4. West Country
5. East Angli

Диалекти в американския английски език

Известни са три основни диалекта в американския английски:
* Калифорнийский
* Нью-йоркский
* Миссисипский

Основни понятия в английски език

I. Чaсовете в английски език:
It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
It,s half past six. - Часът е 6.30.
It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.

Английско български речник по фрази

Заучаването на често използвани говорни фрази и изрази е по-бързия начин да се научи говорен език, отколкото ако се учат отделни думи и граматика. Това е естествения начин да се учи английски език. 

Лексика на английски език (English Lexis)

I. Английска лексика (English Lexis)
Лексиката (English Lexis) е един от основните елементи на английски език и е част от лингвистиката (linguistics). Тя се занимава с пълния речников материал на езика - запас от думи и фрази, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

Четене и обозначаване на време - часове и часовник (Time - Hours and clock)

I. Използвани предлози.
За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
at — в
past — след
to — до.

Посоки на света (The directional names / Four Cardinal points)

Четирите посоки на света (The directional names / Four Cardinal points):
Четирите посоки на света съответстват на следните ъгли от компаса:
 - North (N): 0° = 360° — север
 - East (E): 90° — изток
 - South (S): 180° — юг
 - West (W): 270° — запад

Дните от седмицата на английски (Weekdays in English)

На английски език дните от седмицата започват обикновено с неделя:
Sunday — неделя
Monday — понеделник
Tuesday — вторник
Wednesday — сряда
Thursday — четвъртък
Friday — петък
Saturday — събота

Имена на месеците на английски (The names of the months in English)

Това са имената на месеците на английски език (The names of the months in English), с превод на български: 

Планети в Слънчевата система (The Planets in the Solar system)

Планетите в Слънчевата система. — The Planets in the Solar system
Mercury — Меркурий
Venus — Венера
the Earth — Земя
Mars — Марс
Jupiter — Юпитер
Uranus —Уран
Neptune — Нептун
Saturn — Сатурн
Pluto  —Плутон