Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации

MONEY

1. General glossary

                       
1. investment statement (phr.) – инвестиционен отчет
2. cope with (v.) – справям се с
3. outperform (v.) – превъзхождам в представянето
4. return (n.) – възвръщане, данъчна декларация
5. rebound (v.) – отскачам, рикоширам

CRIME

1. General glossary

                       
1. condemn (v.) – осъждам
2. suburban home (phr.) – крайградски дом
3. strangle (v.) – задушавам, удушавам
4. douse (v.) – потапям, цопвам
5. gasoline (n.) – бензин

SPORT

1. General glossary

                                            
1. hurdler (n.) – бегач
2. bounce (v.) – изскачам, отскачам
3. claim (v.) – претендирам, поисквам
4. limp out (v.) - накуцвам 
5. injury (n.) – нараняване, травма
6. teammate (n.) – съотборник, работник от същата бригада

FOOD

1. General glossary


1. mocha pot (n.) – кафе машина (coffee maker)
2. warm (v.) – затоплям
3. stove (n.) – готварска печка
4. give up (phr. v.) – отстъпвам, предавам, отказвам се
5. for Christ’s sake (phr.) – за бога

MEDICINE

1. General glossary


1. abdominal pain (phr.) – болка в корема
2.unaware (adj.) – който не знае, не чувства, не забелязва
3. abdomen (n.) – корем, коремна област
4. intestine (n.) - черво  
5. bowel (adj.) – чревен

ENVIRONMENT

1. General glossary


1. permafrost (n.) – вечен лед (замръзналост)
2. thaw (n.) – размразяване, топене; v. топя, разтопявам
3. bluff (n.) – отвесна скала, заблуждаване, блъф
4. sketch out (v.) – скицирам
5. debris (n.) – отломки, остатъци
6. glacier (n.) – ледник, глетчер

HOUSING

1. General glossary


1. faced with (phr.) изправен пред
2. whole house (phr.) – цялата къща
3. new look (phr.) – нов изглед
4. decorator (n.) – декоратор, бояджия
5. crucial decision making (phr.) – вземане на решаващо решение

SHOPPING

1. General glossary

1. shopping – adj. търговски, пазарски, за пазар; n. пазаруване, пазар
2. dismal – adj. мрачен (gloomy)
3. it may have occurred (phr.) – може да ви е хрумвало

TRANSPORTATION

1. General glossary


1. dawn (n.) – зора, разсъмване
2. transportation (amE.) – транспорт, превоз, превозно средство, билет, стойност на тр.
3. transportation modes (phr.) – начини на транспортиране
4. challenges to sustainability (phr.) - предизвикателства за устойчивостта

Четене на дати, дни и месеци в английски език

Четене на дати, дни и месеци в английски език.

Четене на дати в английски език.
При четене на дати се казват първите две и последните две цифри на годината:

Диалекти в британския английски език

Известни са следните диалекти в английския език:
1. Cockney
2. Scouse
3. Geordie
4. West Country
5. East Angli

Диалекти в американския английски език

Известни са три основни диалекта в американския английски:
* Калифорнийский
* Нью-йоркский
* Миссисипский

Основни понятия в английски език

I. Чaсовете в английски език:
It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
It,s half past six. - Часът е 6.30.
It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.

Английско български речник по фрази

Заучаването на често използвани говорни фрази и изрази е по-бързия начин да се научи говорен език, отколкото ако се учат отделни думи и граматика. Това е естествения начин да се учи английски език. 

Лексика на английски език (English Lexis)

I. Английска лексика (English Lexis)
Лексиката (English Lexis) е един от основните елементи на английски език и е част от лингвистиката (linguistics). Тя се занимава с пълния речников материал на езика - запас от думи и фрази, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

The History of English language

The history of the English language began as a west  Germanic language which was brought to the eastern coast of the island of England by the three Germanic tribes (the Angles, the Saxons and the Jutes) who invaded Britain during the 5th century AD.

Четене и обозначаване на време - часове и часовник (Time - Hours and clock)

I. Използвани предлози.
За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
at — в
past — след
to — до.

Посоки на света (The directional names / Four Cardinal points)

Четирите посоки на света (The directional names / Four Cardinal points):
Четирите посоки на света съответстват на следните ъгли от компаса:
 - North (N): 0° = 360° — север
 - East (E): 90° — изток
 - South (S): 180° — юг
 - West (W): 270° — запад

Дните от седмицата на английски (Weekdays in English)

На английски език дните от седмицата започват обикновено с неделя:
Sunday — неделя
Monday — понеделник
Tuesday — вторник
Wednesday — сряда
Thursday — четвъртък
Friday — петък
Saturday — събота

Имена на месеците на английски (The names of the months in English)

Това са имената на месеците на английски език (The names of the months in English), с превод на български: