SHOPPING

1. General glossary

1. shopping – adj. търговски, пазарски, за пазар; n. пазаруване, пазар
2. dismal – adj. мрачен (gloomy)
3. it may have occurred (phr.) – може да ви е хрумвало
4. trawl - ровичкане
5. indistinguishable - неразличим
6. sinisterзловещ, злокобен
7. to be verse in (phr.) – to be skilled in (запознат със)
8. persuading (n.) – убеждаване
9. innermost (adj.) – съкровен, затънтен, най-вътрешен
10. consumer’s mindпотребителско съзнание  
11. shopping modeрежим на пазаруване
12. bit of a lossмалко на загуба
13. promotionнасърчаване, популяризиране, повишаване, реклама
14. shoplifting кражба от магазин, джебчийство
15. chillхлад, студ, тръпки
16. temptingсъблазнителен, привлекателен, примамлив
17. impromptu – n. импровизация, adj. импровизиран, adv. без предварителна подготовка
18. purchase – n. покупка, купуване, опора, опорна точка, v. купувам, придобивам, adj. покупателен, покупен
19. shopperкупувач (buyer, customer)
20. a while for the mindотнема известно време на човек
21. take stock ofразглеждам нещо (обстановка)
22. wholesomeздравословен, полезен, благотворен
23. uplifting wayповдигащ (настроението) начин
24. stodgy (adj.) – скучен, засищащ
25. invariably (adv.) – неизменно, винаги
26. rear – adj. заден, n. задна част, гръб, v. вдигам, извисявам
27. convenienceудобство, облага, изгода
28. convenience storeквартален магазин за хранителни стоки
29. halfway – adv. на половината път, adj. половинчат, намиращ се на средата на пътя
30. piled upподреден на камара
31. bargain – n. сделка, пазарлък, изгодна покупка, оказион, v. пазаря се
32. dwell timeвреме на траене на нещо
33. dwell – n. спиране, v. обитавам, живея
34. aisleпътека между редове в супермаркет, в самолета
35. discount намаление, отстъпка, сконто, отбив
36. lug – v.  влача, тегля, дърпам, n. ухо, дърпане, влачене
37. retailerтърговец на дребно
38. ubiquitousповсеместен, вездесъщ
39. leisure centreразвлекателен център
40. greeterпосрещач
41. browsingразглеждане
42. make no sense (phr.) – няма смисъл
43. reach forпосягам към
44. stodgy stuffвредни храни
45. halfway along a sectionпо средата на рафта
46. footfall потока от хора
47. It found that (phr.) – става ясно, че
48. having walked (phr.) – след като са стигнали до (изминали разстоянието до)
49. hard-core shoppersупоритите купувачи
50. counterщанд, гише, брояч
51. counters of prepared foodвитрини с готова храна
52. deliделикатес
53. store bakeryфурна
54. can be smelt before it is seen (phr.) – може да бъде помирисан преди да бъде видян
55. dough тесто
56. frozen stuffзамразени продукти
57. advertisingреклама
58. wafting bread aromaносещия се из въздуха аромат на хляб
59. reproducedвъзпроизведен
60. multi-sensory marketingмного сензорен маркетинг
61. into a range of clothing (phr.) – голяма гама от дрехи
62. deepening understandingзадълбочаване на познанието
63. subconscious forcesподсъзнателни сили
64. fishmonger рибар, продавач на риба
65. suntanтен, загар (suntan oil)
66. convenience foodполуфабрикат
67. dismal expressionмрачно изражение
68. to be conscious of sth. = aware ofосъзнавам нещо
69. deliberationобмисляне
70. soft goodsтекстил и платове
71. staplesосновни потребителски стоки
72. sth is out of stockнещо е изчерпано
73. stockстокова наличност
74. produceселскостопанска продукция
75. perishablesбързоразваляща се стока
76. in bulkна едро
77. stationerкнижар, книгоиздател
78. consciousness (n.) - съзнание
79. conscious (adj.)в съзнание, съзнателен, обмислен, преднамерен
80. conscientious (adj.) – съвестен, добросъвестен
81. subconscious – n. подсъзнание, adj. подсъзнателен
82. unconscious – adj. в безсъзнание, несъзнателен, несъзнаващ, n. подсъзнание
83. conscientiousness (n.) - добросъвестност
84. carefulness - усърдие
85. thoroughnessпълнота, цялост, грижливост
86. deliberationобсъждане, обмисляне, предпазливост
87. garmentдреха (в ед.ч)
88. a piece of clothingедна дреха


Резултат с изображение за money vocabulary2. Shopping word definitions (explained in English)


Retailer – a person or shop that sells goods to the public, usually in small quantities

Consumer – a person who buys goods or services for their own use

Fishmonger – a person who sells fish in a shop

Butcher – a person who sells meat in a shop

Regular – a person who often goes to a particular shop or restaurant

Bakery – a place where bread and cakes are made and sold

Aisle – a long narrow space between the rows of shelves in a large shop

Shoplifting – the illegal act of taking goods from a shop without paying for them

Purchase – the act of buying something

Bargain – something offered or acquired at a price advantageous to the buyer

3. Collocations


convenience foodполуфабрикат

impromptu performanceимпровизиран спектакъл

in-store caféмагазинно кафене

dismal expressionмрачно изражение

hard-core drinkersзаклети пиячи

uplifting songизвисяваща се песен

stodgy riceзасищащ ориз

ubiquitous spookвъздесъщ дух

a remote areaотдалечен район

to trawl forровичкам за

a pension schemeпенсионна схема4. Word definitions


Commodity – substance or product that can be traded, bought or sold (стока, за широко потребление)

Staples – necessary commodities for which demand is constant (суровина, скоба)

Stock – the total amount of goods available in a shop (наличност, запас)

Produce – food or any other substance that is grown or obtained through farming (продукция, добив)

Consumer goods – goods intended for direct use or consumption (потребителски стоки)

Capital goods – goods that are utilized in the production of other goods (производствено оборудване)

Durable goods – goods which will be used for a long time (стоки за дълготрайна употреба)

Soft goods – textiles or clothing and related merchandise (текстил и дрехи)

Dry goods – solid commodities traded in bulk, e.g. tea, sugar, grain (манифактура)

Perishables – items of food that decay quickly (бързоразвалящи се стоки, малотрайни)5. Glossary (shop - item)


stationer’s – a pack of envelopes

A newsagent’s – a copy of Daily Telegraph

A greengrocer’s – cabbage

A grocer’s - rice

A baker’s – wholemeal rolls

An ironmonger’s – a hammer

A draper’s – a pair of sheets and pillow cases

A confectioner’s – a box of chocolates

An off-licence – a bottle of whisky

A florist’s – a dozen red roses

A pet shop – a British shorthair cat

An antique dealer – an eighteenth century wardrobe

A tobacconist’s – a nice cigar

A butcher’s – a pound of steaks

A fishmonger’s – a fillet of plaice
6. Words

Headgear шапка, украшение за глава
Footwear - обувки
Underwear – бельо, долни дрехи
Bowlerбомбе
Trainers - маратонки
Vest потник, жилетка
Fedoraниска, мека филцова шапка с широка периферия
Wadersнепромокаеми рибарски ботуши
Singletдолна фланелка, потник
Stetsonкаубойска шапка
Wellingtonsботуши до коляното
Pantiesбикини, детски панталони
Boaterсламена шапка
Slippersдомашни пантофи
Slip - слипове
Balaclavaшапка наметало
Flip-flopsгум. джапанки
Bra - сутиен
Turbanтюрбан, чалма
Clogsсабо
Briefs - слипове
Beret - барета
Stilettosтънки токчета
Fishnet stockingsмрежести чорапи
Top hat - цилиндър

Petticoat - фуста

Hardware shop
A fishmonger’s
A butcher’s
Screwвинт, болт
Turbotкалкан
Porkсвинско
Nutгайка
Mackerel - скумрия
Lambагнешко
Nail гвоздей (нокът)
Cod - треска
Beef - говеждо
Bolt - болт
Tuna - тон
Muttonовнешко
Scythe - коса
Carp - шаран
Venison - еленско
Rake - гребло
Pike - щука
Baconбекон
Shovel лопата за ринене
Troutпъстърва
Hamшунка
Hammerчук
Salmonсьомга
loin – каре, рибица
Pliers - клещи
Sturgeon - есетра
Liver - дроб

A stationer’s
A draper’s/ Fabrics
A Florist’s
Paper clipsкламери
Velvetгладко кадифе
Carnations - карамфили
Staplesскоба, телче
Corduroyрипсено кадифе
Tulipsлалета
Pencil sharpenerострилка
Tweed - туийд
Hyacinths - зюмбюли
Eraserгума за триене
Denimдънков плат
Busy lizziesситни цветчета
Crayons - пастели
Linen - лен
Gerbera daisies - гербери
Ink - мастило
Sergeвълнен плат
Freesiaфрезия
Sticky notesлепки
Calicoбасма
Irises - перуника
Hole puncherперфоратор
Terry (cloth)хавлиена материя
Primroses - иглика
Ball point pen - химикалка
Lace - дантела
Lily-of-the-valleyмомина сълза
7. Hats glossary


1. trilbyвид мека мъжка шапка
2. boaterтвърда сламена шапка
3. bowlerбомбе
4. top hat - цилиндър
5. hunting capловна шапка
6. felt hatфилцова шапка
7. capшапка с козирка
8. beret барета
9. balaclavaскиорска шапка
10. bobble hatшапка с пискюл
11. earmuffsушанки
12. visor - козирка8. Shoes glossary


1. hiking bootsтуристически (планински) обувки
2. wellington bootsвисоки гумени ботуши
3. loafersмъжки обувки тип мокасини
4. oxford shoesобувки оксфорд (класически официални мъжки обувки)
5. plimsolls гуменки
6. trainersмаратонки
7. moccasinsмокасини
8. jelly shoesжеле обувки (сандал изработен от ярко оцветена или полупрозрачна пластмаса)
9. clogsсабо (налъми)
10. mulesпантофи
11. broguesалпийки (a strong outdoor shoe with ornamental perforated patterns in the leather)
12. flatsобувки с много ниски токове
13. court shoes (UK)/ pumps (US)дамски обувки деколте
14. slingback (shoe)дамски обувки с кайшка на глезена
15. T-strap shoes – Т-каишка обувка
16. wedges клиновидни дамски обувки


UK
US
BG
1.
Trousers
pants
панталони
2.
Dressing down
whacking
пердах
3.
Biro
ballpoint
химикалка
4.
Stock
store
наличност, склад
5.
Off-licence
liquor store
магазин за алкохол
6.
Waistcoat
vest
жилетка
7.
Wellington boots
Wellington
високи гумени ботуши
8.
Icing sugar
caster sugar
пудра захар
9.
Pocket money
pin money
джобни пари
10.
Sweet shop
pastry shop
магазин за сладки, сладкарница
11.
Vest
waistcoat
жилетка
12.
Bowler
pot hat
бомбе
13.
Torch
brand
факел
14.
Trolley
tram
тролейбус
15.
Bookstall
stand
щанд
16.
Anorak
wind jammer
водоустойчиво яке, обикновено с качулка
17.
Braces
staple
скоба
18.
Tin
can
тенекиена кутия
19.
Shop assistant
seller
продавач
20.
Label
tab
етикет
21.
Dinner jacket
jacket
вечерно яке
22.
Rubber
eraser
гума за триене
23.
Till
until
до
24.
Chemist’s shop
Pharmacy, drugstore
аптека
25.
queue
line
опашка9. Words for things that people wear


Clothes (pl.) – stands for the things that people wear (дрехи, облекло)

Clothing (rather formal) – means clothes, especially a particular type of clothes: warm clothing (облекло)
There is no singular form of clothes or clothing: a piece/ an item/ an article of clothing is used to talk about one thing that people wear such as a dress or shirt.

Garment (formal) – a piece of clothing (дреха, одежда) – He was wearing a strange shapeless garment.
Garment should only be used in formal or literary contexts. In everyday contexts use a piece of clothing

Dress – means clothes, especially when worn in a particular style or for a particular occasion: We were allowed to wear casual dress on Friday

Wear (usually in compounds) – means clothes for a particular purpose or occasion, especially when it is being sold in shops/stores: the children’s wear department

Gear (informal) – means clothes: Her friends were all wearing the latest gear (fashionable clothes) – дрешки, парцалки  


10. Clothes glossary


Tailoringшивачество
Clothing облекло
Mourningтраур, ридание
Matching – n. съчетаване, подбиране, adj. подхождащ
Customerклиент, купувач
Dressmakerшивачка
Draper’sманифактурен магазин
Garmentдреха, одежда
Items артикули
Bodices - корсет
Cloakпелерина, плащ
Mantleмантия
Free – adj. безплатен, adv. безплатно
Sew – sewed - sewnшия
Sewing machineшевна машина
Variety - разнообразие
Commonтипичен, масов
It was not until the start (phr.) – едва през...
Upper classesбуржоазията
Partially – adv. частично, отчасти
Fabricплат
Transparent прозрачен
Boucléбукле
Bloomer - дамски широки спортни гащета с къдрички
Bowпанделка
Frockдълга рокля, расо
Hoodedкачулат
Brocadesброкат (лъскав плат)
Daywearежедневно облекло
Chiffonпрозрачна материя (a light, sheer fabric typically made of silk or nylon)
Scrunched помачкана кожа
Printsотпечатъци
Tunicтуника
Pleatedплисиран, надиплен
Atelierателие, студио
Frilledнабран
Paletteпалитра
Feltфилц
Buckledс катарама, с тока
Catwalk подиум
Stilettoтънък висок ток, малка кама
Stalk upстъпвам уверено
Interspersed - примесен
frock coatредингот (палто до земята)
jubilantликуващ
jubilant applauseвесели аплаузи11. Collocations


Ruffled skirtпола на дипли

Crewneck sweaterпуловер с яка около врата

Wrap over top горна дамска дреха

Flap pocketспециален вид джоб

Stand-up collarвдигната яка

Snap fastenerтип закопчалка (закопчаване с капза)

V-neck cardigan - жилетка с V – образно деколте (за мъже и жени)

Straight skirtправа пола

Twin setженски пуловер тип жилетка

Trench coatтренчкот (двуредов шлифер във военен стил)

Boxer shortsбоксери

Duffle coatбрезентово палто с големи дървени копчета

Double-breasted jacketсако с двуредово закопчаване

V-shaped neck – V – образно деколте12. Glossary

Applianceел. уреди в кухнята, устройство, приспособление
Costsразходи
Vendorамбулатен търговец, продавач
Replicasреплики, точни копия
Knock offsстока менте, евтини ментета
Ripped offизлъган, измамен при търговия за цена
Show offизлагам, парадирам с нещо
Scammedмамен, а, о, и
Rampant неистов, побеснял, избуял, безконтролен
Proliferated процъфтял, разрастващ се
Predicamentзатруднение, затруднено опасно положение
Prevalentпреобладаващ
Doправя, върша
To make do with sthзадоволявам се с нещо от по-ниско качество
Marketпазар, борса, тържище
Trove находка
Treasure trove - съкровище
Districtобласт, квартал, район, окръг
Flea market - битак
Brand марка (a type of product manufactured by a particular company under a particular name)
Merchandise – n. стока, v. търгувам, организирам пласмента на
Lintмарля, мъх от влакна
Low-profileскроменExercise 13. Glossary

Container (tray)тава, поднос, табличка
Disposalразположение, изхвърляне
Cash on deliveryналожен платеж (плащане при доставката)
Standing orderнареждане по разплащателна сметка
Counterfeitфалшификация, имитация, подправка; измамник
Postal orderпощенски запис
Invoiceфактура
Counterfoilквитанция, разписка
Statementизвлечение, изявление, свидетелско показание
Legal tenderзаконно платежно средство
Bounceчек без покритие; изплющяване, скок, подскачане, подскок
Receiptкасова бележка
Ballot paper - бюлетинаExercise 14. Glossary

Brokeразорен, разбит, фалирал
To be broke - фалирам
Hire purchaseпокупка на изплащане
Cash - пари в брой
Quidбанките, късче тютюн за дъвчене
Tennerбанкнота от десет долара, лири
Chicken feedдребни пари, храна за домашни птици
Instalment вноска, пратка, частично плащане
Plastic money - пластмасови пари
IOU (I owe you)разписка за пари, които са дадени на заем
ATM (asynchronous transfer mode) - банкомат, асинхронен режим на трансфер
Cash are of the checks - осребрявам
Tax returnданъчна декларация
Hard money currencyтвърда валута
For saleза продан, продава се
On saleпуснат за продажба в търговската мрежа
Deal inтъргувам с
Snap upразграбвам
Line-up – строявам, нареждам се на опашка
Share of the marketпазарен дял
Buy in bulkкупувам на едро
Transition преход, преходен период
Nihilismотричане
Pliabilityгъвкавост, еластичност, податливост
Availability - наличност
Oppressionпотискане, потисничество
Ambivalence - двойнственост на отношение, неяснота
Self-worthсебеуважение
Hilarious - оживен, весел и шумен
Progenitor - родоначалник, прародител
Prompterсуфльор
Placateуспокоявам, умиротворявам
Flaccidотпуснат, мекушав, който нямя воля
Fraudulentизмамен, мошенически
Scoop upзарибявам, изкушавам
Interim agreementвременно споразумение
Assent - съгласие
Utterlyнапълно, крайно
Shop-soiled goodsзалежали стоки
Jumbleнеуредица, бъркотия Jumbledразбъркан


15. Rent, Hire, Lease


Rent – is used to talk about paying to live in or use a building that is owned by someone else (наем, рента, наемам): We rented an apartment together.
In AmE, you also rent a car or electrical equipment.

Hire - In BrE, you can use rent or hire, but it is more usual to say that you hire a car: You can hire a car at the airport.

Lease – is used to talk about renting buildings, cars, or equipment over a long period of time, especially for business use.


16. Studying the following synonyms


Boom (intr) - to grow, develop, or progress rapidly [economy, village, company, industry]

Flourish (intr) - to grow well or luxuriantly; to be in a period of highest productivity, excellence, or influence [plants, poet, crops, culture]

Prosper (intr.) – to be fortunate or successful, especially in terms of one’s finances [democracy]

Thrive (intr.) – to make steady progress; to do well; to grow strongly and vigorously [bacteria]

Increase (tr/intr) – to become greater in number, level or amount [population, profits, risk, export]

Intensify (tr/intr) – to make more intense, stronger, or more marked [global warming, tention, attacks, export]

Strengthen (tr/intr) – to make strong or increase the strength of; to become strong or stronger

Spurt (intr) – to make an increased effort for a short period of time; to move or act with a sudden increase in speed or energy

Swell (tr/intr) – to increase in size, magnitude, number or intensity [the local population]


17. Get + postfix


1. Get aboutобщувам (socially active)

2. To get aboutдвижа се (физически)

3. Get aboutразпространява се (разчува се)

4. Get along onразбирам се

5. Get along toнапредвам (to make progress)

6. Get at (someone)ядосвам се на някого

7. Get atнамеквам, достигам с усилие

8. Get back atвръщам си на някого

9. Get aroundзаобикалям разпоредби

10. To get around someoneпридумвам

11. To get away – to go on holiday

12. Get away from the pointотклонявам се от темата

13. Get awayизчезни (escape)

14. Get away withизмъквам се безнаказано

15. Get backвъзвръщам си нещо

16. Get byпреживявам, справям се финансово

17. To get it downпреглътвам

18. To get me downдепресира ме

19. Get down to doing sthзалавям се за нещо

20. To get someone inвикам някого у дома да поправи нещо

21. Get inспечелвам избори

22. Get offтръгвам (to leave)

23. Get onкачвам, хващам

24. Get on withпродължавам със (to continue)

25. He’s getting onс годините

26. Getting on withсправям се със, напредвам със

27. Getting on at meзаяждам се

28. Got outразчува се (за нещо, което е тайна)

29. Get sth out s.o ofизкопчвам

30. Get overвъзстановявам се, превъзмогвам; справям се

31. Get sth over withприключвам нещо неприятно

32. To get round – to find the solution

33. Get throughсвързвам се по телефона

34. Get through sthсвършвам, приключвам, довеждам нещо до край

35. Get through theпотичам

36. The proposal get throughпредложението да бъде прокарано

37. Get through toстигам до някакъв желан резултат

38. Get up (a meeting)организирам събитие

39. Get up toзамислям

40. Get upмаскирам


18. Phrasal verb


1. get by – to have enough money to buy the things you need, but no more

2. get along – to deal with a job or situation or to make progress

3. to get back at – to take revenge on (отмъщавам си)

4. get away with – to escape the consequences of a blameworthy act

5. to get around – to avoid something that is difficult or causes problems, to circumvent (заобикалям)

6. to get down – to exhaust, discourage, or depress

7. to get away – to break free, to escape (бягство)

8. to get in – to be elected to a position of political power

9. get over – to begin to feel better after a very upsetting experience (превъзмогвам)

10. get through – to come successfully to the end of an unpleasant experience or period of time

11. get in with – to become associated with (забърквам се с някого)

12. get in - to make someone feel annoyed or upset

13. get behind someone – to support someone (оказвам подкрепа)

14. to get into – to start doing or feeling something, or being in a particular situation (забърквам се в нещо)

15. get across to – to make or become understandable (предавам на някого нещо)

16. get through – to succeed in speaking to someone on the telephone

17. to get at (getting at) – to suggest, hint at, or imply19. Idioms I

1. To shoplift – to steal goods from a shop

2. To shop around – to visit a number of shops to compare prices

3. To talk shop – to discuss one’s business or profession

4. To set up shop – to start your own business

5. To shut/close up shop – to end a business activity, either temporarily or permanently

6. To shop till you drop – to go shopping for a very long time, until you are exhausted

7. (to be like) a bull in a china shop – to be very careless in the way that one moves or behaves (да бъдеш като слон в стъкларски магазин)

8. (to go on) a shopping spree – to enjoy a lively outing, usually with much spending of money

9. to be all over the shop – to be in complete disarray (безпорядък)

10. (to go/do) window shopping – to look at things in shop windows, without actually purchasing anything


20. Idioms II


idiom
meaning
1.
To cap it all
To mention sth in addition to all the other bad things that have happened (за капак на всичко)
2.
To put on one’s thinking cap
To start thinking seriously about how to solve a problem
3.
To pass the hat around
To try to collect money by asking people or organizations
4.
To pull sth out of the hat
To do sth unexpected which suddenly improves the situation
5.
To talk through one’s hat
 To talk about sth without understanding what you are talking about (говоря на стената)
6.
To keep sth under one’s hat
To keep sth you know in strict confidence
7.
To take one’s hat off to s.o.
To admire or respect someone (смалям шапка на някого)
8.
At the drop of a hat
Very quickly without thinking
9.
Old hat
Not new or different


21. Expressions


1. To be hot under the collarда ти е притеснено

2. to give someone a dressing downчета на някого конско (хокане)

3. mutton dressed up as lambнеподходящо облечен

4. (to be) dressed up to the nines - to be wearing very fashionable or formal clothes for a special occasion (облечена на макс, на шест)

5. (to be) hand in gloveв тясно сътрудничество (very close to someone)

6. to fit like a gloveпасват добре (to fit very well; to fit snugly)

7. to treat/ handle someone with kid glovesотнасям се с някого деликатно

8. off the cuffна момента, спонтанно, импровизиран (without any planning)

9. to put a sock in it - to shut up, usually expressed in the form of a request (млъкни)

10. to get the bootуволнявам (ритвам ти шейната, намазвам ти кънките)

11. the shoe is on the other foot - one is experiencing the same (often bad) things that one caused another person to experience. (който копае гроб сам пада в него )

12. to be in someone else’s shoes - in a position or situation similar to that of another:
I wouldn't like to be in his shoes.(да си на мястото на някой друг)

13. to be on a shoestring budget - with a very small amount of money (крайно ограничен бюджет)

14. where the shoe pinches - to know where the cause of trouble or difficulty is (слабо място)


22. Idiomatic expression


1. A stuffed shirt – person who is perceived as useless, stupid, or given more credit than he/she deserves (usually a person in higher income or social prominence)

2. to keep one’s shirt on – Just wait a minute! Don’t be in a rush.

3. to lose one’s shirt – to lose everything one has or owns.

4. in one’s shirt sleeves – without a coat,

5. to wear one’s heart on one’s sleeve - to be very transparent, open, or forthright about one's emotions.
Synonyms - (to be emotionally transparent): to be an open book

6. to laugh up one’s sleeve –  to be secretly amused or contemptuous; laugh inwardly:
to laugh up one's sleeve at someone's affectations.(смея се тайно, надсмивам)

7. to have ants in one’s pants – be extremely restless, uneasy, impatient, or anxious, as in This child just can't sit still; she must have ants in her pants (да имаш вагърци в панталоните)

8. to be bursting at the seams – If a ​place is ​bursting at the ​seams, it has a very ​large ​number of ​people or things in it: Now that they have six ​children, ​their little ​house is ​bursting at the ​seams. (да се пръска по шевовете)

9. to wash one’s dirty linen in public - discuss or argue about one’s private affairs in public. (изваждам кирливите ризи на някого)

10. to cut one’s coat according to one’s cloth – said to emphasize that someone should do the best they can with the limited money they have (разполагам се според чергата си)

11. in for a penny, in for a pound – having started something, one must see it through to its end, rather than stopping short; one must “go the whole hog” (да довеждаш нещата до край)

12. to wear the trousers – (​especially of a woman) to be the ​person in a ​relationship who is in ​control and who makes ​decisions for both ​people: Blake may ​seem ​bossy, but it's Lisa that really ​wears the ​trousers in that ​relationship. (да носиш панталоните, да командваш в една връзка)

13. take care of the pence and the pounds will take care of themselves – If you take care of little things one at a time, they can add up to big things. (капка по капка вир става)
Няма коментари:

Публикуване на коментар