English tests

Кембриджски тест ESOL 

English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL test) за знания по английски език


Тест ESOL.
Кембриджският тест ESOL е известен в цял свят и се признава от редица университети, работодатели и други образователни учреждения във много страни, като свидетелство за знание на английски език на нужното ниво. Тестът ESOL е съставен от разнообразни под тестове, обхващащи знания и умения както на общ, така и на академичен език, бизнес английски и т.н.

Класификация на нивата на знание на английски език.
Предоставяната класификация на нивата на знание на английски език, според резултатите от теста ESOL е една от най-известните в света. Тестът включва проверка на четири основни навика за владеене на език:
- четене,
- писане,
- устна реч,
- слухово възприемане.
Чрез него се оценява умението за използване на множество структура, изрази и правила в реалните жизнени ситуации. Оценката по теста ESOL е основана на пет степенна международна скала.

Ниво 1 Elementary.
KET (Key English Test).
Това ниво свидетелства за начални знания по английски език у деца и възрастни, като им дава възможност да се запознаят с необходимите основи на езика. Това ниво е първата степен по резултатите от теста ESOL.

Ниво 2 Lower Intermediate.
PET (Preliminary English Test).
На това ниво са езиковите знания, които позволяват справяне в различни ситуации на работа и в обществото с англоезично обкръжение.

Ниво 3 Upper Intermediate.
FCE (First Certificate in English).
Средно ниво на знания на езика, което изисква навици във всички области на владеене на езика. Това ниво е широко признато в бизнеса, промишлеността, образователните учреждения на Великобритания и други страни.

Ниво 4 Lower Advanced.
CAE (Certificate in Advanced English).
Напреднало ниво, необходимо на хора, за които английски език е нужен като предмет на изучаване или е част от работата. Особено внимание се отделя на познаването на лексиката в реални жизнени ситуации. Признава се от повечето университети в Англия, като необходим за постъпване.

Ниво 5 Upper Advanced.
CPE (Certificate of Proficiency in English).
Висше напреднало ниво, необходимо за някои университети във Великобритания, а също и за бизнеса и преподаване на езика в други страни.

Това е най-кратката характеристика на Кембриджския тест ESOL - English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL test) за знания по английски език и нивата на владеенето му според постигнатите резултати. Тук може да откриете допълнителна информация и за други популярни тестове по английски език, които според специализацията си могат да са Ви от полза
Тест TOEIC (Test of English for International Communication) за оценка знанията по бизнес английски език.Какво е TOEIC?
TOEIC е стандартизиран тест, оценяващ навиците за четене и слухово възприемане на английски език. За разлика от другите подобни тестове, той е насочен най-вече за определяне нивото на владение на бизнес английския.

Състав на теста.
Тестът се състои от 200 задачи с избор измежду множество отговори. Някои участници полагат този тест, за да подобрят своя английски език. Други - за да получат работа зад граница, за приемането на която се изисква полагане на теста TOEIC.

Оценка на TOEIC.
Участниците в този тест се оценяват от 10 до 990 точки. Всяко учреждение или организация изискват различен минимум за приемане на работа. За много фирми този минимум е 600 точки. Ако кандидатствате на управленчески длъжности, ще се наложи да постигнете не по-малко от 800 точки. Теста може да полагате толкова пъти, колкото е необходимо за да постигнете желания резултат.

Оценки на резултатите от теста TOEIC.
по-малко от  400:    начинаещ,
от 400 до 600:    среден,
от 600 до 700:    горно средно,
от 800 до 900:    напреднал.

Примерни теми от теста.
Някои теми от теста TOEIC могат да изглеждат по следния начин:
jobs,
offices,
restaurants, banking,
entertainment,
health,
housing,
industry,
transportation,
travel.

Формат на теста:
Раздел 1: Аудио - 100 въпроса, 45 минути
Част 1: фотографии (10 въпроса)
Част 2: въпрос-отговор (30 въпроса)
Част 3: кратко събеседване (30 въпроса)
Част 4: кратък разговор (30 въпроса)

Раздел 2: Четене - 100 въпроса, 75 минути
Част 5: незавършени изречения (40 въпроса)
Част 6: завършване на текст (12 въпроса)
Част 7: четене на кратки откъси от текст (28 въпроса), големи откъси (20 въпроса)

Това е най-общата информация относно теста TOEIC (Test of English for International Communication), който се използва за оценка знанията предимно по бизнес английски език, като чужд език при приемане на работа.
Какво е IELTS (International English Language Testing System)?

Чрез тестовете IELTS се проверяват всички навици и страни по познанията по английски език, изучаван от студенти на средно ниво. Всички кандидати преминават еднакви тестове по възприемането на английска реч. В писмения тест и четенето има избор между академичен и общ тест.

- Академичния тест повече подхожда за тези кандидати, които планират да постъпят в университет.

- Общия тест е подходящ за тези, които планират да получат работа, без университетско образование или искат просто да емигрират.

Признаване на теста IELTS
Резултатите от теста IELTS се признават от повечето британски, канадски, австралийски, новозеландски и все по-голям брой американски университети, допускащи страната чужденци. Изискваното ниво на знания зависи от конкретния университет. Теста IELTS е признат от голям брой професионални и правителствени организации.

Това е най-общата информация относно теста IELTS (International English Language Testing System), който се използва за оценка знанията по английски език, като чужд език. 

Отдолу е по-подробна информация за този тестов формат

INTRODUCTION TO IELTS

IELTS stands for International English Language Testing System. It is a test of English language skills designed for students who want to study in the medium of English either at university, college or secondary school.

There are two versions of the test: the Academic Module and the General Training Module. Students wishing to study at postgraduate or undergraduate level should take the Academic Module. The General Training Module is designed for those candidates who plan to undertake training or secondary school education. The General Training Module is also used in Australia and New Zealand to assess the language skills of incoming migrants.
Candidates must decide in advance which of the two modules they wish to sit as the results are not interchangeable.

Students sit the Listening, Reading and Writing papers in that order on one day. The Speaking Test may be held up to two days later, though normally it is taken on the same day, after the Writing Test.

Overview of the test
The test is four parts reflecting the four basic language skills:
1. Listening – taken by all candidates
2. Reading – Academic or General Training
3. Writing – Academic or General Training
4. Speaking – taken by all candidates

Results
Performance is rated on a scale of 1-9. Candidates receive a Test Report Form which shows their overall performance reported as a single band score as well as the individual scores they received for each part of the test.

IELTS STRUCTURE and CONTENT


Listening
(played once only, total 30 mins)
Items - 40
Discourse types
speakers
Question types
Target Listening Skills
Section 1
10
A dialogue – social or transactional
2
- short answer
- multiple choice
- sentence completion
- notes/summary/diagram/flow
- chart/table completion
- matching
- classification

- specific info
- main ideas and supporting points
- understanding speakers’ opinion
Section 2
A talk or short speech – topic of general interest
1
Section 3
A conversation – education/training context
2 - 4
Section 4
A lecture – academic style
1
Academic Reading (60 mins)
Items - 40
Text types (total of 2 000 – 2 750 words)
Question types (up to 4 per passage)
Target Reading Skills
Passage  1
13 - 14
Academic texts – journals, newspapers, text books and magazines representative of reading requirements for postgraduate and undergraduate students.
General interest rather than discipline specific. Graded in difficulty.
- paragraph headings
- short answer
- multiple choice
- sentence completion
- notes/summary/diagram/flow chart/table completion
- matching lists/phrases
- classification
- identification of writer’s views/claims
- Yes, No, Not Given
- True, False, Not Given
- scanning and skimming
- understanding main ideas
- reading for detail
-understanding opinion and attitude
Passage  2
Passage 3
Academic Writing (60min)
Tasks - 2
Text types
Task types
Target Writing Skills
Task 1 (20m.)
150 words
A descriptive report based on graphic or pictorial input
Information transfer exercise (No analysis required)
- present, describe, interpret, compare given data
- describe a process or how something works
- use appropriate and accurate language
Task 2 (40m.)
250 words
An extended piece of writing or discursive essay
Candidates are presented with a given point of view or problem on which to base their writing.
- argue, defend or attack a point of view backed by evidence.
- present the solution to a problem
- compare and contrast opinions drawing on personal experience.
Speaking (11 - 14 min.)
Parts - 3
Format (Examine & Candidate)
Nature of interaction
Target Speaking Skills
Part 1
4 - 5 m.
Introduction and interview
Examiner interviews candidate asking questions based on familiar topics, using a set framework.
- giving personal information
- talking about familiar issues and habits
- expressing opinions
Part 2
3 – 4 m.
Individual long turn
Candidate is required to speak for 1-2 min. on a topic presented in the form of both a written and verbal instruction. Candidate is given 1 minute to prepare.
- sustaining a long turn without interlocutor support.
- managing language organization and expression of ideas
Part 3
4 – 5 m.
Discussion
Examiner introduces a discussion thematically linked to Part 2 topic and encourages the candidate to develop language of a more abstract and academic nature.
- expressing and justifying views
- explaining
- displaying understanding of the conversational rules of English.
IELTS TOP 20 Questions

1. What level of English do I need to take IELTS?
 IELTS can provide a test result for all candidates from beginner to very advanced. Remember, however, that the examination is pitched at intermediate level and above.

2. How often can I sit IELTS?
There is no limit to the number of times you may sit IELTS. However, you are not permitted to re-sit the IELTS test within three months at the centre where you last took it, or at any other centre in the world.

3. How often is IELTS available?
There are not set dates for IELTS. Most test centres offer the test at least once a month and busy centres may conduct more sessions at peak times of the year.

4. Where is IELTS available?
There are over 1000 approved test centres in over 135 different countries. Contact UCLES, the British Council or IDP Education Australia for an up-to-date list of centres. The IELTS Handbook can answer more of your questions.

5. Do I receive a certificate?
No. You will receive a Test Report Form (TRF) from the centre where you sat the test showing your band score in each part of the test.

6. How long is a test score valid?
As with all language proficiency tests, a result has a maximum “shelf life” of two years.

7. What score do I need to get into university?
This depends upon the institution to which you are applying. While some will accept you at Band 5, most universities require a minimum score of 6.5 overall with a minimum score of 6 in each sub-test. Some courses with a heavy emphasis on language may ask for a higher score. You should seek advice from the Faculty or University to which you are applying.

8. Do I need to pass each paper to pass IELTS?
There is no actual “pass mark” for IELTS. You will receive a TRF which shows your performance on the 9 band scale in each of the four modules. These four scores are then combined to produce your overall band score. There are no IELTS certificates – just this form.

9. How long does it take to get an IELTS result?
You will receive your result within two weeks of sitting the test. The result will come from the centre where you sat the test.

10. If I reach a satisfactory level in one part of the test but not in other parts, do I have to sit the whole test again?
Yes, you have to sit all four Modules each time you sit IELTS.

11. How long does it take to go from one Band level to the next?
This depends on your personal circumstances – your motivation to learn, your exposure to English and the amount of time you spend studying. Studies show that it can take 200 hours of study to improve by one IELTS band.

12. Do I have to study at an English language school before I take IELTS?
No. However, it is important to be familiar with the types of questions you will meet in the test. Spending time in an IELTS preparation class with other students will certainly be helpful because IELTS differs from other English examinations.

13. Do I have to sit all parts of the test on the same day?
The Listening, Reading and Writing modules are taken on the same day. The Speaking test is usually on this day but may be held up to two days later – at the discretion of the centre.

14. Is IELTS available on computers?
A computerized version of IELTS – known as CBIELTS – will be available at some centres for the Listening and Reading tests. You can choose whether to take the Writing test on screen or on paper. However, you will always be able to take the pen and paper version of the test at all centres.

15. What age must I be to sit IELTS?
IELTS is not recommended for candidates under the age of 16.

16. Is there a difference between an Academic and a General Training IELTS score?
Yes. The Academic module is designed to assess whether you are ready to study in an English language medium at undergraduate or postgraduate level. A General Training score cannot be used for entry to a university as the emphasis of GT is on basic survival skills in a broad social and educational context. The results are not interchangeable.

17. Which module should I sit if I want to emigrate to Australia or New Zealand?
You should sit the General Training Module. A score of 5.5 is generally required.

18. How many times will I hear the Listening module?
There are four sections to the Listening module and you will hear each part ONCE only.

19. Will I be penalized if I cannot spell a word properly in the Listening test?
Poor spelling and grammar in your answer will be penalized though minor misspellings are overlooked. Both British and American spelling is accepted, however.

20. Is there a choice of questions in the Writing Test?
No. There will be one Task 1 question and one Task 2 question. You must answer both questions in the time allowed.
Тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) за оценка знанията по английски език


Какво е TOEFL?
TOEFL е тест, разработен с цел оценка нивото на знание на хората, за които английски език не е роден език. Много колежи и университети, особено в САЩ, изискват от чуждестранните студенти потвърждение за оценки по TOEFL теста преди да бъдат приети за обучение. Теста оценява знанията по граматика на езика, писането, четенето и слуховото възприемане.

За кого е TOEFL?
Тестът TOEFL не е предназначен за начинаещи. Той е предназначен за студенти, които са готови да докажат, че са готови да живеят и учат в англоезично обкръжение. Има три варианта на теста (хартиен, компютърен и Интернет). Важно е да определите кой вариант на теста е най-подходящ за Вас. Повечето езикови центрове използват Интернет тестване.

Това е най-общата информация относно теста TOEFL (Test of English as a Foreign Language), който се използва за оценка знанията по английски език, като чужд език.
IELTS - International English Language Testing System

TOEFL-iBT - Internet based Test of English as a Foreign Language Test

PTE - Pearson Test of English (Academic)

CAE - Cambridge Certificate in Advanced English

CPE - Cambridge Certificate of Proficiency in English

Няма коментари:

Публикуване на коментар