Посоки на света (The directional names / Four Cardinal points)

Четирите посоки на света (The directional names / Four Cardinal points):
Четирите посоки на света съответстват на следните ъгли от компаса:
 - North (N): 0° = 360° — север
 - East (E): 90° — изток
 - South (S): 180° — юг
 - West (W): 270° — западЧетирите междинни посоки (The four intermediate directions)
Разположени са по средата между съответните основни посоки на света.
- Northeast (NE), 45° — североизток.
- Southeast (SE), 135° — югоизток.
- Southwest (SW), 225° — югозапад.
- Northwest (NW), 315° — северозапад.


Няма коментари:

Публикуване на коментар