MONEY

1. General glossary

                       
1. investment statement (phr.) – инвестиционен отчет
2. cope with (v.) – справям се с
3. outperform (v.) – превъзхождам в представянето
4. return (n.) – възвръщане, данъчна декларация
5. rebound (v.) – отскачам, рикоширам

CRIME

1. General glossary

                       
1. condemn (v.) – осъждам
2. suburban home (phr.) – крайградски дом
3. strangle (v.) – задушавам, удушавам
4. douse (v.) – потапям, цопвам
5. gasoline (n.) – бензин

SPORT

1. General glossary

                                            
1. hurdler (n.) – бегач
2. bounce (v.) – изскачам, отскачам
3. claim (v.) – претендирам, поисквам
4. limp out (v.) - накуцвам 
5. injury (n.) – нараняване, травма
6. teammate (n.) – съотборник, работник от същата бригада