Английско български речник по фрази

Заучаването на често използвани говорни фрази и изрази е по-бързия начин да се научи говорен език, отколкото ако се учат отделни думи и граматика. Това е естествения начин да се учи английски език. 


Научете правописа, изговарянето и значението на следните фрази:
I slept like a log! — Спах като пън.
On an empty stomach. — На гладен стомах.
A lot to do — Много за вършене. Много работа.
What’s wrong with you? — Какво ти е? Какъв ти е проблема?
My head aches. — Голи ме глава.
I’ve got a temperature! — Имам температура.
Surgery hours. — Приемен час.
Don’t worry. — Не се безпокой.
What is this? — Какво е това?

What's that? — Какво е онова?
A cup of coffee. — чаша кафе.
Making breakfast. — Закусвам.
In the middle of. — В средата на.
Did your sleep well? — Спа ли добре?
Some of the books. — Някои от книгите.
I haven’t got time! — Нямам време.
Some of them. — Някои от тяхл
I’ve got a sore throat. — Имам възпалено гърло.
I am sitting. — Аз седя.

You are going to read. — Вие ще прочетете.
To have a breakfast — Закусвам.
They eat more food than me. — Те ядат повече храна от мен.
To be good at. — Добър съм по.
You may use my pen if you haven't got one. — Може да използваш моя химикал, ако нямаш такъв.
Of us — от нас.
Of all — от всички.

It is morning. — Сутрин е.
To give some advice. — Давам съвет.
To listen to the teacher. — Слушам учителя.
To follow advice. — Следвам съвет.

How does that sound? — Как ти се струва?
It won't take long. — Няма да отнеме много време.
Make it quick! — Побързай!
Could you do me a favour? —Можеш ли да ми свършиш една услуга?
No problem! — Разбира се! (Няма проблеми).
How old are you? — На колко си години.
That's great! — Страхотно е!
Няма коментари:

Публикуване на коментар