Буквосъчетания и звуци в английски език

Буквосъчетания и звуци в английски език.
Както вече стана дума, в английски език има голям недостиг на букви, с които да се изписват всички използвани звуци. За да се реши този проблем, англичаните прибягват до използването на различни буквосъчетания, вместо да използват собствена фонетична азбука в писмеността си. Но за да усложнят още повече фонетичните си проблеми, те често използват различни буквосъчетания за изписването на един и същи звук. Ето някои конкретни примери:

Звукът [i:] може да се изписва следните различни начини:
ee — see
ea — sea
ie — believe
ei — receive

Звукът [a:]
a + ss — grass
a + st — last
a + sk — task
a + sp — grasp
a + lm — calm
ea + r — heart

Звукът [ɔ:]
au — author
aw — saw
oo + r — door
a + ll — wall, ball
a + lk — talk
au + gh — taught
ou + gh — thought
wa + r — warm

Звукът [ɔ]
wa — want

Звукът [u:]
oo — too
ou — group

Звукът [ju:]
ew — new

Звукът [u]
oo — book

Звукът [ə:]
ea + r — learn
wo + r — work

Звукът [ʌ]
o — son
ou — country
oo — blood

Звукът [ei]
ai — rain
ay — day
ey — they
ei + gh — eight

Звукът [ai]
i + gn — sign
i + ld — child
i + nd — blind
i + gh — night

Звукът [ɔi]
oi — oil
oy — toy

Звукът [au]
ou — out
ow — down

Звукът [ou]
oa — coat
ow — know
o + ll — toll
o + ld — cold

Звукът [iə]
ea + r — near
ee + r — engineer

Звукът [ɛə]
ai + r chair
e + re — there
ea + r — bear

Звукът [uə]
oo + r — poor
ou + r — tour

Няма коментари:

Публикуване на коментар