Основни понятия в английски език

I. Чaсовете в английски език:
It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
It,s half past six. - Часът е 6.30.
It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.

II. Цветовете на дъгата:
red  - червен;
orange  - оранжев;
yellow  - жълт;
green  - зелен;
blue - син ;
indigo  - индигов;
violet - виолетов.
Основни цветове:
red  - червен;
yellow  - жълт; 
blue - син;
green  - зелен.

Други цветове:
white - бял;
black - черен;
purple -  лилав; 
pink - розов;
brown -  кафяв.

Определения за цветове:
pale/light - светъл
bright - ярък
dark - тъмен


III. Местоположения:
in,
on,
under.


IV. Основни въпроси в английски език:
How?
How many?
What?
Where?
Who?


V. Основни поздрави за различни, често срещащи се случаи:
Happy Birthday,
Happy Easter,
Happy New Year,
Hello (Hi!),
How are you?,
Fine, thanks.
Goodbye (Bye!),
Merry Christmas.


VI. Някои често използвани изрази на английски език:
Come here!,
I don`t know,
I`ve got an idea,
Let`s go!,
Look!,
Of course,
Oh, dear!,
OK,
Please,
Right,
Thank you (Thanks),
Wrong.
Няма коментари:

Публикуване на коментар