Особени звуци в английски език - транскрипция и произнасяне

Особени звуци в английски език.
Транскрипция (произнасяне) на някои по особени звуци в английски език:
æ – произнася се между българското а и е - например: That, sash, sand
ʌ - произнася се между българското а и ъ – например: Comfit, hug, stuff

ə - това е звукът ъ – например: hirst, first
ɔ - това е звукът о – например: long, song
η – това е звукът между н и г една след друга - например: thong
θ – това е нещо като т, но с език между зъбите - например: thick, they, thing
ʃ - това е звукът ш - например: shop, shoe, show
ð - звукът между т и д – например: that, this
tʃ - звукът ч – например: char, charge, channel
ʒ - звукът ж – например: pleasure
dʒ - звукът дж – например: bob, top, job
əu - звукът ъу - например: boat
ɔu – звукът оу – например: vote
au - звукът ау – например: out
auə - звукът ауъ – например: hour
ju - звукът ю – например: usual, use,

С двоеточие в английската транскрипция се означава удължен гласен звук : - например: boot, boom, booby, urgeНяма коментари:

Публикуване на коментар