Показват се публикациите с етикет PHONETICS AND PHONOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет PHONETICS AND PHONOLOGY. Показване на всички публикации

Полугласни звуци в английски език

В английски език се използват и т.н. полугласни звуци.

Такива са:

Фонетична азбука на английски език - звуци, изписване и произнасяне

В английски език има редица особени, специфични и характерни звуци. Ето произнасянето на някои от тях:

Особени звуци в английски език - транскрипция и произнасяне

Особени звуци в английски език.
Транскрипция (произнасяне) на някои по особени звуци в английски език:
æ – произнася се между българското а и е - например: That, sash, sand
ʌ - произнася се между българското а и ъ – например: Comfit, hug, stuff

Транскрибция (правила за четене) в английски език

Правила за транскрибция (четене) в английски език има, но те са толкова много, толкова различни и с толкова много изключения, че на практика е по-добре новите думи да се наизустяват с техния правопис и изговаряне (фонетика). Значителният недостиг на букви за точното изписване на звуците в английския език води до това, че:

Гласни звуци в английски език (Vowel sounds in English) и тяхната фонетична транскрипция (phonetic transcription)

Всички  звуци в английски език, гласни и съгласни, са повече от броя на буквите, с които разполагат, което налага някои от звуците да се изписват с комбинация от букви и това поражда въпроса за тяхната фонетична транскрипция (Vowel sounds / Speech Sounds in English and their phonetic transcription).

Видове срички в английски език

В английски език е важно да умеете да разбивате думата на срички и да определяте какъв вид срички има в дадената дума. Правилата за четене почти винаги се отнасят само за ударената сричка. В неударените срички гласните се редуцират или както казваме в българския език – потъмняват. Докато в ударените срички гласната се произнася ясно. В английски език има два вида срички:

Фонетика на английски език

Фонетика на английски език.
Фонетиката е част от лингвистиката. Науката фонетика е част от лингвистиката, която изучава в подробности звуковата система на човешката реч. В различните езици по земята се среща различна фонетика, в т.ч. и много екзотична, като например цъкането в някои африкански езици. За да се постигне съвършено произношение в определен език, фонетиката може да стигне до конкретното движение на говорните органи, при произнасянето на определени по характерни звуци.

Съгласни букви, които не се четат в английски език

Нечетими съгласни букви.
Има редица случаи и варианти, при които съгласни букви в английски език не се четат. Например, ето някои такива правила:

Отворени срички в английски език

Отворените срички в английски език завършват на гласна буква или на нямо “е”:
these,
she,
begin.

Затворени срички в английски език

Затворените срички в английски език завършват на съгласна буква:
man,
yes,
but
this
pen
red.

Съгласни букви в английски език, които се четат по различни начини

В английски език една и съща съгласна буква може да се чете по различни начини, поради това че има недостиг на букви, с които да се изпишат всички използвани звуци.

Английски букви с различно четене

В английски език се срещат съгласни букви, които се четат по различен начин. Такива са:

Четене на удвоени (двойни) съгласни в английски език

Удвоените съгласни в английски език се четат като една:
yellow,
class,
letter,
dell,
corral,

Звучни и беззвучни съгласни в английски език

В английски език се срещат два вида съгласни звуци - звучни и беззвучни.
1. Звучни съгласни са: b, d, g, v, z
2. Беззвучни съгласни са: p, t, k, f, s

Характерни буквосъчетания в английски език

Съществуват характерни буквосъчетания в английски език.
В английски език, поради големия недостиг на букви в английската азбука, често се прибягва до различни буквосъчетания както за гласни, така и за съгласни звуци.

Съчетания от съгласни букви в английски език

Четенето на различни съчетания и комбинации от съгласни букви и звуци има своите специфики в английски език. Ето кои са те:

Съчетания от звуци в английски език

Двугласни:
[iə], [ɛə], [uə]

Тригласни:
[aiə], [auə]

Характерни съгласни звуци в английски език

Пояснения за произнасянето на редица характерни английски съгласни.
В английски език има редица характерни съгласни звуци, чието произнасяне значително се различава от произнасянето на сходни съгласни звуци в български език.

Четене на ударени гласни в английски език

Как се четат ударени гласни в английски език?

Встъпителни фонетични упражнения по английски език - 1

Фонетично упражнение 1.
Букви:
Гласни:
Ee, Ii, Yy
Съгласни:
Bb, Dd, Ff, Ll, Mm, Nn, Pp, Ss, Tt, Vv, Ww, Zz