Фонетична азбука на английски език - звуци, изписване и произнасяне

В английски език има редица особени, специфични и характерни звуци. Ето произнасянето на някои от тях:

[ : ]  - знак за удължено произношение на гласните звуци
например: boot [bu:t], boom [bu:m], booby, urge, room [ru:m]
[æ] – произнася се между българското а и е –
например: That, sash, sand, bag
[ʌ] - произнася се между българското а и ъ –
например: Comfit, hug, stuff, come
[ə] - това е звукът ъ –
например: hirst, first
[ɔ] - това е звукът о –
например: long, song
[η] – това е звукът между н и г една след друга –
например: thong, long
[θ] – това е нещо като т, но с език между зъбите –
например: thick, they, thing
[ʃ] - това е звукът ш –
например: shop, shoe, show
[ð] - звукът между т и д –
например: that, this
[tʃ] - звукът ч –
например: char, charge, channel, choose
[ʒ] - звукът ж –
например: pleasure
[dʒ] - звукът дж –
например: bob, top, job
[əu] - звукът ъу –
например: boat
[ɔu] – звукът оу –
например: vote
[au] - звукът ау –
например: out
[auə] - звукът ауъ –
например: hour
[ju] - звукът ю – 

Няма коментари:

Публикуване на коментар