FOOD

1. General glossary


1. mocha pot (n.) – кафе машина (coffee maker)
2. warm (v.) – затоплям
3. stove (n.) – готварска печка
4. give up (phr. v.) – отстъпвам, предавам, отказвам се
5. for Christ’s sake (phr.) – за бога

MEDICINE

1. General glossary


1. abdominal pain (phr.) – болка в корема
2.unaware (adj.) – който не знае, не чувства, не забелязва
3. abdomen (n.) – корем, коремна област
4. intestine (n.) - черво  
5. bowel (adj.) – чревен

ENVIRONMENT

1. General glossary


1. permafrost (n.) – вечен лед (замръзналост)
2. thaw (n.) – размразяване, топене; v. топя, разтопявам
3. bluff (n.) – отвесна скала, заблуждаване, блъф
4. sketch out (v.) – скицирам
5. debris (n.) – отломки, остатъци
6. glacier (n.) – ледник, глетчер