Уточнителни частици (specifying particles)

Уточнителни частици.
Главната функция на уточнителните частици в английски език е да уточняват и конкретизират значението на съответната дума - действие или явление.

Stand right on this white line. - Застанете точно на тази бяла линия.
He is right the man we need for this role. - Той е правилния човек, който ни е нужен за тази роля.
Her husband must be at the hotel precisely at four o`clock p.m. – Нейният съпруг трябва да е в хотела точно в 4 следобед.
Everyone must be here precisely at 10. - Всички трябва да са тук точно в 10 часа.
You should drive right along this forest, then we will be on place. - Ти трябва да шофираш точно покрай тази гора, и тогава ние ще сме на място.
Your children have to stand right behind that red line. – Твоите деца трябва да стоят точно зад тази червена линия.
Ivan must be at the meeting precisely at 10 a.m. - Иван трябва да е на срещата точно в 10 часа преди обед.

Кои са уточнителните частици?
Най-често използваните уточнителни частици в английски език са следните:
just - само,
right - правилно,
exactly - точно,
precisely — именно.


Това е основната информация по темата с уточнителни частици (specifying particles), които най-често се използват в английски език, съпроводена с характерни примери от ежедневието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар