Точка и запетая в английската пунктуация (Semicolon in English Punctuation)

Два основни случая за употреба на точка и запетая.
Точка и запетая (Semicolon in English Punctuation) е сравнително лесна част от пунктуацията в английски език, доста по-лесна от запетаята, защото се подчинява на ясни правила. Ако добре научите двете основни правила по-долу, Вие рядко ще грешите. Има два основни случая на употреба на точка и запетая, които лесно могат да се разпознаят. Може да я използвате за свързване на две самостоятелни прости изречения в едно сложно и в този случай се нарича супер запетая (super-comma).

Други случаи на използване.
Също може да я използвате в няколко други, не много привични ситуации, но те се случват рядко, при това има и други начини да се подходи в тези случаи. Ако искате да сте перфектни, може да ги изучите и тях. Но ако се научите да разпознавате двата основни случая, това е достатъчно да се справяте добре с точката и запетаята.

Първи случай: За свързване на две самостоятелни изречения.

Самостоятелните изречения са серии от думи, които могат да се използват самостоятелно, като завършено изречение. Когато имате две такива изречения, които искате да свържете в едно дълго и сложно изречение, използвате точка и запетая между тях. Например:
This could be a complete sentence; this could be another one. — Това би трябвало да е завършено изречение, (а) това би трябвало да е още едно такова.
The house badly needs painting; the garden is overgrown with weeds. — Къщата крайно се нуждае от боядисване, (а) градината е обрасла в бурени.
The signal was given; the steamer moved slowly from the dock. — Сигналът беше даден (и) парахода бавно се отдели от пристана.

Запетаена грешка.
Ако поставите запетая на мястото, където трябва да има точка и запетая, Вие ще извършите специфична «запетаена грешка» (comma splice), което всъщност си е доста гадна граматическа грешка. Понякога второто изречение не изглежда съвсем като самостоятелно, така че трябва да внимавате. Например:
Twelve workers started the project; only five remain. — Дванадесет работници започнаха работа, (а) само пет останаха.

Изключение при ползване на съюз за свързване.
Има едно изключение, което може да Ви навлече проблем. Не бива да използвате точка и запетая, за да свързвате две самостоятелни изречения, ако за това е използван съюз между тях (and, but, и др.). В този случай се използва само запетая. Например:
This could be a complete sentence, and this could be another one. — Това трябва да е завършено изречение, а това трябва да е друго такова.
Добавяйки съюза "and", това Ви задължава да използвате запетая.

Втрори случай: Използване на точка и запетая като супер запетая (Super-comma).
Когато се изброява серия от три или повече изрази, които обикновено трябва да се разделят със запетая, но в самите изразите вече е използвана запетая, тогава тези изрази се разделят с точка и запетая. Например:
We visited Paris, France; Sofia, Bulgaria; and Berlin, Germany.
The trio's birthdays are November 10, 1946; December 7, 1947; and October 31, 1950.
His favorite players are Steve Young, a quarterback; Jason Buck, a defensive end; and Ty Detmer, another quarterback.

Както виждате, в изброените три примера, изброяването на три и повече градове с местоположения им, дати с годините им и имена на хора с длъжностите им, са три типични ситуации, в които се използва супер «запетаята» - точка и запетая.


До тук разгледахме двата основни варианта за използване на точка и запетая (Semicolon in English Punctuation), които са достатъчни, за да се справяте добре с тази пунктуация в английски език. Както стана дума, останалите случаи са по-дребни и те са за перфекционисти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар