Възклицателен знак в английски език (English Exclamation mark)

Удивителен знак.
Удивителния знак (exclamation mark, или exclamation point, или bang, или shriek, - !) в английски език е пунктуационен знак, който се използва обикновено след възклицание или заповед, за да изрази силно чувство, като
изненада,
нетърпение,
учудване,
удивление,
гняв,
радост
или висок тон или за да се наблегне на нещо. Най-често удивителната завършва изречението, но понякога се пише и след кратка остра фраза.

Използване на удивителна.
Използването на удивителен знак (English Exclamation mark) при писането е нещо като да се увеличи силата на гласа при говоренето. Една от теориите за възникване на възклицателния знак е, че идва от латинското «lo» - радост, като «l» се изписва над «o». Появява се в английски език около 15-ти век.
http://www.popentertainment.com/twain1.jpg
Glad to see you! — Радвам се да те видя!
What a lovely view you have here! — Какъв прекрасен изглед имаш тук!
That's fantastic! — Това е супер (фантастично)!
It was empty! — (Но) То е празно!

Повторение на възклицателен знак.
Приема се, че възклицателния знак, в неформални писма или e–mail-и, понякога може да се повтори няколко пъти (!!!) за засилване ефекта от него, но това не се намира за правилно в официалния език и следва да се избягва, даже е проява на доста лош вкус и повече.
I'll never understand this language!!!!
This is a sensational result!!!
I'll never get it right!!!!
Remember, don't be late!!
He is so handsome!!!
  
Официално използване.
В по-формални случаи, като писането на есе или бизнес писмо се старайте изцяло да избягвате употребата на този пунктуационен знак. Ето примери за използване на удивителна при кратки, възклицателни фрази, изразяващи по-силни чувства:

Hello! — Здрасти!
Watch out! — Внимавай!
Good heavens! — Господи!
That's unbelievable! — Това не е за вярване!
Get out! — Излез навън!
Look out! — Внимавай!
No! — Не! Недей!
Do it now! — Направи го сега! Действай веднага!
Help! — Помощ!
Shut up! — Млъкни!
Hi! — Здравей!
Stop! — Спри!
Go away! — Махай се!
I hate you! — Мразя те!
What a fantastic house you have!

Използва се също и след различни нечленоразделни възклицания, като:
Wow! — Иха!
Oh! — Ох!
Aaarrgh!
Boo!
Ouch!   

Други случаи на използване на удивителна.
Не въпросително изречение, което започва с "what" или "how" често изразява възклицание и изисква използването на възклицателен знак:
What idiots I am!
What fools people can be!
What on earth are you doing! Stop!
How pretty she looked in that dress!
Допустимо е използването на възклицателна в някои случаи, когато искате да привлечете вниманието чрез прекъсване на речта или в средата на изречението:
On the (rare!) occasion when you use … — В случай, че (рядко!) Вие използвате …
We have some really(!) low-priced rugs on sale this week.

Понякога удивителна се използва, за да се изрази ирония, хумор или сарказъм:
What a lovely day! — Какъв чудесен ден! (няма що!)
That was clever! — Това беше (мооого) умно!

Това са основните приложения на удивителен знак (English Exclamation mark) в английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар