Използване на кавички в английски език (Quotation marks)

Използване на кавички.
Кавички в английски език (Quotation marks или Inverted commas или Quotes или Speech marks) са пунктуационен знак (punctuation mark) и се използват по двойки за обозначаване на начало и край на пряка реч и цитати.

Изписване.
Преди първите кавички се поставя празен интервал, а след тях не се оставя интервал. Респективно, преди вторите кавички не се оставя празен интервал, а след тях следва празен интервал.

Пример:
He said, "She will come in the evening." — Той каза: «Тя ще дойде довечера.»
"Could everyone sit down please," said the teacher. — «Може ли всички да седнат, моля.» каза учителя.
Ivan said, "I love you." — Иван каза: «Обичам те.»

Поставяне на кавичките.
Кавичките (Quotation marks) се поставят в горната част на реда както в началото, така и в края на пряката реч или цитата и могат да бъдат
- единични (Single quotes — ‘…’) или
- двойни (Single quotes — “…”) .

Кавички в кавичките.
Двата вида кавички могат да се използват в случай на поставяне на кавички в кавичките, за да се различат двата цитата. Пример:
'I haven't spoken to Ivan for months,' Maria said.'The last time I spoke to him she said, "I'm going to Sofia and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Разделяне
В случай, че пряката реч се прекъсва, кавичките се разделят на две:
"I wonder," he said, "whether people will ever truly understand each other."

С употребата на други препинателни знаци.
Обърнете внимание на употребата на запетайка, въпросителна и удивителна в следните три случая, когато се използват кавички:
"I don't understand," replied Ivan.
Ivan replied, "I don't understand."
"Do you understand?" asked Ivan.
Ivan asked, "Do you understand?"
"I don't understand!" shouted Ivan.
Ivan shouted, "I don't understand!"


Това са основните и най-често използвани случаи на употреба на кавички в английски език (Quotation marks), като вид препинателен знак.

Няма коментари:

Публикуване на коментар