Междуметия и възклицания в английски език (English interjections)

I. Междуметията и възклицанията като части на речта.
Междуметията (English interjections) и възклицанията са части на речта в английски език, които се състоят от възклицателни думи като oh, alas, ouch. Тяхна отличителна черта е интоацията, която се обозначава в писмената реч с възклицателен знак. Много езици имат обособени такива части на речта, които са подобни на възклицанията и междуметията. Това са думи или фрази, които се използват за възклицания при изненада, протест или отправяне на разпореждане. Понякога се използват самостоятелно, но често са разположени в по-големи структури на речта.
- Wow! I won the lottery!
- Oh, I don't know about that.
- I don't know what the heck you're talking about.
- No, you shouldn't have done that.

Възклицания, казани между другото.
Повечето възклицания се приемат за елементи на речта, казани между другото и изпъкват сред останалите думи в изречението, като се разделят със запетая. Но ако възклицанието е по-силно, след него се поставя удивителна (!). Междуметията и възклицания се използват сравнително рядко в официалната или академична реч и по-скоро следва да се избягват в тези случаи.
- Hi! That's an interjection. :-)

Кратки думи с дълго наименование.
“Междуметия” или “възклицания” (English interjections) иначе са доста дълги наименования на кратки думи - части на английската реч. Такива са кратки възклицания като Oh!, Um или Ah! Когато те и много други като тях са вмъкнати в състава на изречението, те нямат реално граматическо значение, нямат граматическа връзка с останалите части на речта, но се използват доста често, най-вече в разговорната реч. Понякога, в писмената реч, междуметията са последвани от възклицателен знак (удивителна).


II. Междуметия в английски език (English Interjections)
Междуметия като “er” и “um” са известни в английски език като "hesitation devices" - изразители на колебание. Те са съвсем обичайни в ежедневната реч и хората ги използват, когато не знаят какво да кажат или да покажат, че мислят върху това какво да кажат. Добре е да се научите да ги разпознавате, когато ги чувате и да разберете, че те всъщност нямат реално, преводимо значение. Нещо като нашите “амииии”, “ъъъъъ”.
 
А сега ето тълкуванията за някои междуметия, възклицания и примери за използване:
 • ah — удоволствие — "Ah, that feels good."
 • ah — разбиране — "Ah, now I understand."
 • ah — примирение — "Ah well, it can't be heped."
 • ah — изненада — "Ah! I've won!"
 • alas — съжаление — "Alas, she's dead now."
 • dear — съжаление — "Oh dear! Does it hurt?"
 • dear — изненада — "Dear me! That's a surprise!"
 • eh — молба за повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
 • eh — запитване — "What do you think of that, eh?"
 • eh — изненада — expressing surprise    "Eh! Really?"
 • eh — покана за съгласие — "Let's go, eh?"
 • er — колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."
 • hello, hullo — поздравление — "Hello John. How are you today?"
 • hello, hullo — изненада — "Hello! My car's gone!"
 • hey — привличане на внимание — "Hey! look at that!"
 • hey — израз на изненада, радост… — "Hey! What a good idea!"
 • hi — поздравление — "Hi! What's new?"
 • hmm — колебание, несъгласие — "Hmm. I'm not so sure."
 • oh, o — изненада — "Oh! You're here!"
 • oh, o — болка — "Oh! I've got a toothache."
 • oh, o — умоление — "Oh, please say 'yes'!"
 • ouch — болка — "Ouch! That hurts!"
 • uh — колебание, несигурност — "Uh...I don't know the answer to that."
 • uh-huh — съгласие, потвърждение — "Shall we go?" "Uh-huh."
 • um, umm — замисляне, колебание — "85 divided by 5 is...um...17."
 • well — изненада — "Well I never!"
 • well — въведение — "Well, what did he say?"

Ето някои възклицания с примери и значението, в което са използвани:
ah - изразява:
удоволствие — "Ah, that feels good."
разбиране — "Ah, now I understand."
премирение — "Ah well, it can't be heped."
изненада — "Ah! I've won!"

alas - изразява:
скръб, печал или тъга — "Alas, she's dead now."

Dear - изразява:
състрадание — "Oh dear! Does it hurt?"
изненада — "Dear me! That's a surprise!"

eh - изразява:
повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
запитване — "What do you think of that, eh?"
изненада — "Eh! Really?"
покана за съгласие — "Let's go, eh?"

er - изразява:
колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."

hello, hullo - изразява:
поздравление — "Hello John. How are you today?"
изненада — "Hello! My car's gone!"

hey - изразява:
призив за внимание — "Hey! look at that!"
изненада, радост — "Hey! What a good idea!"

hi - изразява:
поздрав — "Hi! What's new?"

hmm - изразява:
колебание, съмнение, разочарование — "Hmm. I'm not so sure."

oh, o - изразява:
изненада — "Oh! You're here!"
болка — "Oh! I've got a toothache."
защита — "Oh, please say 'yes'!"

ouch - изразява:
болка — "Ouch! That hurts!"

uh - изразява:
колебание — "Uh...I don't know the answer to that."

uh-huh - изразява:
съгласие — "Shall we go?" "Uh-huh."

um, umm - изразява:
колебание, замисляне — "85 divided by 5 is...um...17."

well - изразява:
изненада — "Well I never!"
въведение към бележка — "Well, what did he say?"


III. Списък с английски междуметия и възклицания
Ето един по-дълъг списък с английски междуметия и възклицания (English interjections), може би най-дългия, който ще намерите в нета, подреден в азбучен ред:
 • A: aha, ahh, ahoy, alas, arg, aw, adios, ah, ahem, ahoy, alack, all hail, alleluia, aloha, amen, attaboy, ay, anytime, argh, anyhoo, anyhow, as if, attaboy, attagirl, awww, awful, alright, alrighty, alrighty-roo, agreed, absolutely, achoo, ack
 • B: bam, bingo, blah, boo, bravo, brrr, bah, begorra, behold, bejesus, bleep, bye, bless you, bah humbug
 • C: cheers, congratulations, cheerio, ciao, crikey, cripes, crud
 • D: dang, drat, darn, duh, dear, doh, darn
 • E: eek, eh, encore, eureka
 • F: fiddlesticks, fie
 • G: gadzooks, gee, gee whiz, golly, goodbye, goodness, good grief, gosh, gesundheit, great, goodness gracious, golly, geepers
 • H: ha-ha, hallelujah, hello, hey, hmm, holy buckets, holy cow, holy smokes, hot dog, huh?, humph, hurray, hah, hail, heigh-ho, hem, hey presto, hi, hip, ho, ho hum, hot dog, howdy, hoy, huh, hush, ha
 • I: indeed
 • J: jeepers creepers, jeez
 • L: lo and behold
 • M: man, my word, my gosh
 • N: now, nah, no
 • O: oh, oh dear, oh my, oh well, ooops, ouch, ow, ooh
 • P: phew, phooey, pooh, pow, pip-pip, pshaw, please
 • R: rats, righto
 • S: shh, shoo, scat, shoot, so, so long, shucks
 • T: thanks, there, tut-tut, touché, tush, tut
 • U: uh-huh, uh-oh, ugh, uh-uh, uggh
 • V: viva voila
 • W: wahoo, well, whoa, whoops, wow, what, whoopee, whoops, whoosh, waa, woah
 • Y: yeah, yes, yikes, yippee, yo, yuck, yay, yoicks, yoo-hoo, yuk, yummy
 • Z: zap


В тази тема е дадена доста пространна информация на междуметията и възклицанията в английски език (English interjections), заедно с тяхното описание, употреба и значение.
Няма коментари:

Публикуване на коментар