Числителни имена (Numerals) в английски език

Както и в български, така и в английски език, числителните имена (Numerals) са части на речта, които имат две форми - бройни и редни.

I. Кои са числителните бройни в английския?
 • 1 one,
 • 2 two,
 • 3 three,
 • 4 four,
 • 5 five,
 • 6 six,
 • 7 seven,
 • 8 eight,
 • 9 nine,
 • 10 ten,
 • 11 eleven,
 • 12 twelve,
 • 13 thirteen,
 • 14 fourteen,
 • 15 fifteen,
 • 16 sixteen,
 • 17 seventeen,
 • 18 eighteen,
 • 19 nineteen,
 • 20 twenty,
 • 31 thirty-one,
 • 42 forty-two,
 • 53 fifty-three,
 • 64 sixty-four,
 • 75 seventy-five,
 • 86 eighty-seven,
 • 97 ninety-seven,
 • 100 a hundred,
 • 201 two hundred and one,
 • 1,000 a thousand,
 • 10,000 ten thousand,
 • 1,000,000 a million.

II. Кои са числителните редни имена в английския?
 • first,
 • second,
 • third,
 • fourth,
 • fifth,
 • sixth,
 • seventh,
 • eighth,
 • ninth,
 • tenth,
 • eleventh,
 • twelfth,
 • thirteenth,
 • fourteenth,
 • fifteenth,
 • sixteenth,
 • seventeenth,
 • eighteenth,
 • nineteenth,
 • twentieth,
 • thirtieth,
 • fortieth,
 • fiftieth, etc.
 • twenty-first,
 • thirty-second, etc.
 • hundredth,
 • thousandth.Няма коментари:

Публикуване на коментар