Дроби (Fractions)

Дроби.
Дробите са не цели числа, представляващи някаква част (дял) от цяло число. Например, ако разрежем една пица на 8 равни части, в математиката те се наричат дялове. Всеки дял представлява една осма част от цялото (пицата) и се обозначава така 1/8.


Числител и знаменател.
В горния пример, 1 - е числител на дробта, а 8 - знаменател. Знаменателят показва на колко части сме разделили цялото, а числителят - колко такива части сме взели или имаме предвид. Ако за вечеря изядем 3 части от пицата, то за следващия ден ще останат 5/8 (пет осми) от нея.

Някои дроби имат особени названия:
1/2 - половин
1/3 - третина
1/4 - четвъртина.
1/2 - a (one) half
1/3 - a (one) third
1/4 - a (one) fourth/quarter

Правилни и неправлини дроби.
Ако числителя в една дроб е по голям от знаменателя, то това е неправилна дроб. Например, 11/8, което е равно на 1 3/8 - едно цяло и три осми. Ако числителя е по-малък от знаменателя, то тази дроб е правилна.

Има два вида дроби използвани в практиката:
- обикновени (прости) дроби (Simple fractions или Fractions),
- десетични дроби (Decimal fractions или Decimals) - които са кратни на 10, 100, 1000 и т.н.
Няма коментари:

Публикуване на коментар