Междуметия в английски език (English Interjections)

Междуметията в английски език (English Interjections) изразяват някакъв вид емоция. Това може да е вълнение или изненада. Ето някои примери за това:

Ah, that feels good.
Whoa! Hold your horses!
Well, what did he say?
Wow! That is a giant pumpkin!
Dear me! That's a surprise!
Bravo, you did a great job!
Ouch, you stepped on my toe!
Hello! My car's gone!
Yippee! We won!

В английския често се случва междуметията (English Interjections) и възклицанията да се използват в началото на изреченията, следвани обикновено от възклицателен знак (удивителна) или от запетайка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар