Въпросителен знак - в английски език (Question mark in English Punctuation)

Кога се използва въпросителен знак?
Въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  в английската пунктуация се поставя в края на въпросителни изречения, за да се изрази запитване. Т.е. че говорещия търси информация.

Where is my book? — Къде е книгата ми?
When did you finish writing that report? — Кога ще приключиш с писането на този доклад?
Are there any letters for me this morning? — Има ли някакви писма за мен тази сутрин?

Запитване.
Въпросителен знак се използва и когато искате да превърнете едно изявление в запитване, което означава, че говорещия се надява на отговор.
You promise to finish going through these invoices?
He didn't actually quit his job?

Изявление завършва с въпросителна дума.
Въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  се използва още когато едно изявление завършва с въпросителна дума и търсене на съгласие:
So you got a promotion, eh?
You found those books, didn't you?
Just leave these books on my desk, OK?
You didn't find those notebooks, did you? — Шефът й се чудеше, Дали тя наистина е вършела своята работа по най-добрия възможен начин?
The question was, was he really doing the best he could?

Въпросителен знак в средата на изречението - във въпрос, който е вмъкнат в началото на изявлението, може да се постави въпросителен знак в средата на изречението, но без да се използва главна буква за останалата част от изречението:
Was he really doing his job the best he could? His boss wondered. - Тук са като две самостоятелни изречения.
Was she really doing the best she could? was the question. — А тук са като едно изречение.

Директен въпрос - въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  се използва когато се вмъква директен въпрос в едно изказване. Ако въпросът е в края, той се отделя от останалото изречение със запетая. Използването на главна буква за частта с въпроса се използва за да бъде подчертан въпроса, но е рядко приложима:
His boss wondered, Was he really doing his job the best he could?

Серия от въпроси - когато се използва серия от въпроси, въпросителен знак се поставя след всеки от тях, даже когато те не са завършени изрази или изречения. Възможно е всеки въпрос да започва и с главна буква, но това все пак е въпрос и на преценка:
The board members had to decide on a new course of action for the company.
- Consider new financial reforms?
- Expand?
- Sell out?

Изречения с индиректен въпрос - не използвайте въпросителен знак в изречения, които съдържат индиректен въпрос:
His boss wondered whether he was really doing his job the best he could.
I kept asking myself how he had done it.
He asked where his book was. — Той попита къде му е книгата.

Косвен въпрос.
Но в края на коствения въпрос се поставя въпросителна, когато главното изречение е въпросително:
Do you know when she will come? — Знаеш ли кога ще дойде тя?


Това са основните правила за поставяне или за непоставяне на въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  в края или в средата на изречението.


Няма коментари:

Публикуване на коментар