Правила за четене на английски звуци

Правилата за четене в английския език имат своите особености. Значителният недостиг на букви за точното изписване на звуците води до това, че:
1) Една и съща буква може да се чете по няколко различни начина;
2) Две или повече букви се съчетават за да обозначат един звук;
3) Един звук може да се изписва по няколко различни начина

Звуковото изписване (звуковата транскрипция) се използва предимно в речниците, за да покаже точния начин за изговаряне на думата. Прави се с фонетичните знаци и се поставя в квадратни скоби [neim], [haus], [vois], [soufa].

В английски правилата за четене са многобройни. Даже идеално да ги заучите, това надали ще Ви помогне да четете правилно. Затова при новите думи трябва да се заучава както тяхното изписване, така и тяхното изговаряне.

Това води до основното правило: Английските думи се заучават като:
1) Многократно се изписват по правилата за правопис;
2) Едновременно с писането, се изговарят според правилата за четене.

“ЕДНОВРЕМЕННО” е ключовата дума в това правило.

Няма коментари:

Публикуване на коментар