Транскрипция на английски език (английското произношение)

I. Графични символи за звуково произнасяне.
Транскрипцията в английски език е система от графични символи, които позволяват да се възпроизведе звуково всяка дума и да бъде запомнено нейното произнасяне. Често правилната транскрипция се пренебрегва и тогава се стига до неправилно произношение, като това на един известен наш футболист на световен спортен форум.


II. Произношение и правопис.
Игнорирането на транскрипцията предполага възникването на множество грешки в произношението и правописа на по-голямата част от близко или еднакво звучащите думи. Затова въпросът английска транскрипция заслужава специално разглеждане. Основният проблем в изучаването на английски език е, че се пише едно, а се чете друго. Основата на този проблем (недостигащия брой букви) вече изяснихме.

Международна фонетична азбука.
Как да разберете транскрипцията (произнасянето) на съответната дума? Решението се нарича Международна фонетична азбука. В Интернет има множество варианти за различни случаи. Просто за информация може да ги разгледате. В английската знакова система (фонетична азбука) някои от английските звуци приличат на българските, но други са съвсем различни. Най-общо казано, английските звуци биват:

1) Съгласни:
     а) съгласни;
     б) полусъгласни.

2) Гласни:
     а) гласни;
     б) двугласни;
     в) тригласни.


III. Фонетични знаци.
Всеки английски звук си има свое графично изображение (фонетичен знак), което не винаги съвпада с латинските букви. В английската траскрипция се използват 15 допълнителни знака (8 за гласни и 7 за съгласни звуци) за да се предаде английското произношение. Фонетичните знаци, самостоятелно или в думи, винаги се изписват в квадратни скоби: [pen], [bai], [ti:], [ingli∫], като по този начин се избягва двусмислието при транскрибиране на текстове и думи.Няма коментари:

Публикуване на коментар