Показват се публикациите с етикет SEMANTICS. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет SEMANTICS. Показване на всички публикации

Използване на курсив (Use of italics in English)

В английски език има редица случаи, когато е установено да се използва курсив. Ако набора на текста се прави с компютърна клавиатура, то в този случай се ползва възможността да се пише с курсивен шрифт. Ако набора е на пишеща машина или е ръкопис, курсивът се откроява с подчертаване. Известни са следните случаи на използване на курсивен текст:

Кавички (Quotation marks)

Използването на кавички (Quotation marks) е част от английската пунктуация. За разлика от българските кавички, английските са поставят не отдолу, а отгоре на съответната дума.

Антоними (antonyms)

Кои думи са антоними (antonyms)?
Антонимите, за разлика от синонимите, са думи с противоположно значение.

Изразът "Used to" и случаи на употреба ("Used to" and its Cases of Usage)

Заедно с просто минало време, в английски език се срещат някои изрази, които също предават действия в миналото. Най-употребяван и известен от тях е израза "Used to". С негова помощ могат да се изразяват всички тези действия като тези в "Past Simple" - минало просто време. Изразът "used to" често се използва не само в разговорната, но и в литературната реч.