Словоформа - граматическо значение (Word form - grammatical meaning)

Разлика между граматика и лексика.
Предмет на изучаване на граматиката, както и на лексиката е думата. В какво тогава е разликата между двете? Лексиката изучава лексическата дума - лексемата, а граматиката изучава граматическите думи - формата на думите, "словоформата".


Какво е словоформа (Word form)?
Словоформа е граматическото видоизменение на една и съща дума - лексема (по число, по падеж, по време ...). Това означава, че словоформите имат различно граматично, но едно и също лесикално значение.
вървя, вървиш, вървят ...
дърво, дървета, дървото, дърветата
Различни лексеми могат да имат едно и също граматично значение, но свое собствено лексикално значение. Например, думите нож, компютър, стол - всички те имат едно също граматическо значение, като изразяват предметност и представляват съществително в единствено число, мъжки род.


По този начин, изучавайки "словоформата" на думата (Word form), трябва да знаем, че лексическите и граматическите значения са двата основни вида значения, които са свойствени на английски език. Това са неща, на които може би не сме обръщали внимание, когато учим български език, но трябва да знаем и разбираме, когато учим чужд език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар