Специален въпрос в английски език (Special questions)

Специален въпрос с въпросителна дума.
Специален въпрос в английски език (Special questions) е този въпрос, който се отнася към отделни части на изречението и започва с въпросителна дума. Задава се с цел да се получи някаква нова информация. Нарича се още Wh-въпрос, понеже най-често започват с «Wh”. Всеки специален въпрос започва с въпросителна дума и се произнася с понижаваща се интонация.

Ред на думите.
Реда на думите в специалния въпрос е такъв: на първо място се поставя въпросителната дума, след което идва сказуемото (или част от него), подлога и останалите части на речта.

Например:
What is this?
What is his favourite subject?
What do you know?
Who gave him a present?
Who makes the decisions?

Въпроси и отговори:
Where are you from? I am from Bulgaria.
How old are you? I'm 36.
What are you wearing on your head? I'm wearing a hat. It's a hat!
How much money do you have? I have only $100.

Въпросителни думи:
who - кой
what - какво, какъв
whose - чий
whom - на кого, кому
which - който
when - кога
where - къде
where to - на къде
how - как, по какъв начин
why - защо
how much - колко (за качество)
how many - колко (за количество)
how long - колко (за време)

Въпрос към подлога.
За да се зададе въпрос към подлога е достатъчно да се постави въпросителна дума на мястото на подлога. Ако подлога в един специален въпрос (Special questions) е самата въпросителна дума, то в този случай имаме «Subject question” (подлочен въпрос). 

Например:
Who will buy eggs?
Who wants some milk?
Who's in charge here?
What makes you think so?
Няма коментари:

Публикуване на коментар