Лигатура (Ligature)

Произход на понятието лигатура (Ligature) - етимология.
Понятието лигатура (Ligature) има латински произход от ligo - връзвам, свързвам, ligare - свързвам, ligatura - връзка, свързаност. Това, за което ние ще говорим, е типографската лигатура като начин за изписване на букви, при което две или повече графеми (буквени, цифрови, препинателни) знаци се изписват слято, като един цялостен символ със самостоятелно значение.

Други видове лигатури.
- Типографска лигатура - слято изписване на две и повече букви или фонетични знаци, превръщащо се с времето в самостоятелна графема със собствено значение.
- Метална лигатура - добавка на различни видове метал в ювелирни изделия или монети.
- Медицинска лигатура - като медицинско влакно и начин за връзване на лимфни, кръвоносни и други тръбни съдове, основно за спиране на кръвотечение.
- Музикална лигатура - се използва в нотните записвания и като свързващ елемент в музикални инструменти.
Ето и някои английски понятия с ligature.
tie lig
ature - вързана лигатура,
long ligature - дълга лигатура,
elastic ligature - еластична лигатура,

Типографска лигатура (Typographic ligature).
Има редица езици, при които използването на различни видове лигатури (слети писмени знаци) е приложимо и даже широко разпространено, особено в датски, исландски, норвежки, френски, арменски, холандски, арабски, осетински, немски, индийски и др. езици. Например, в латиницата има девет стандартни лигатури - ae, AE, oe, OE, fi, fl, ff, ffi, ffl. От тези, само първите 6 влизат в стандартната латинска котировка. В някои курсиви и ръкописни шрифтове се използват и други лигатури - as, ct, st, а също и при обозначаване на дифтонги - ae, AE, oe, OE.

Типографска лигатура в английски език.
В съвременния английски език, използването на лигатури не е много разпространено, но все пак съществува и се използва. По известни са следните случаи:
- Съчетаване на въпросителен и удивителен знак, но използването му е забранено в академичната проза.
- Амперсанд - ampersand "&", от латинската съюзна дума "et", чийто английски еквивалент е думата "and". При това, тази лигатура се използва и в много други европейски езици със значението на съюза "и", независимо от реалното произнасяне на думата.
- Специален символ "@", който най-вероятно е образуван от английския предлог "at". Това е пример за лигатура, използвана продължително време, чиято еволюция продължава.

Това е основната информация по темата за английската лигатура (Ligature) в типографията, произхода на понятието и някои примери за използването му в съвременния английски език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар