Английска фонетика или как се произнасят звуците в английски език

I. Фонетика на английски език.
Науката фонетика е част от лингвистиката, която изучава в подробности звуковата система на човешката реч. В различните езици по земята се среща различна фонетика, в т.ч. и много екзотична, като например цъкането в някои африкански езици. За да се постигне съвършено произношение в определен език, фонетиката може да стигне до конкретното движение на говорните органи, при произнасянето на определени по характерни звуци.

Основен акцент на фонетиката е смисловото значение на звуците в комуникативната реч на езика, но това не изключва и изследвания на физиологичното (доведено до съвършенство в Мантра йога) и акустичното (пеене) въздействие на звуците. Всеки език си има характерна и специфична фонетика. Групата на индо-европейските езици има сравнително сходен звуков състав. Но има езици като китайски, тибетски, ескимоски, някои африкански езици и др. които имат доста различна фонетична структура.


II. Английска звукова система (фонетична азбука).
Според някои разбирания английската звукова система е съставена от 44 звука, а според друго - от 48 и даже 49 звука. А латинската азбука разполага само с 26 букви. Това е голям проблем за английски език - как с 26 букви да изразиш 49 звука? Естественото решение на този проблем е с една и съща буква да се изразяват различни звуци в различни съчетания.

И понеже заемките в английския от други езици са много, с времето се е изгубила почти всякаква система в това отношение. И затова сега сме изправени пред необходимостта буквално да зазубряме конкретното произношение на думите, понеже правила има, но са многобройни и всяко от тях си има изключения, допълнения, съображения, значения ....

Твърде характерно за английската фонетика е наличието на кратки и дълги гласни звуци, объркването на които може изцяло да промени смисъла и значението на думата. В добавка може да уточним, че има двугласни (дифтонги) и даже тригласни звуци. Съгласните също имат характерно твърдо произнасяне, а две от тях се изговарят и през зъби.

1. Английски звуци - някои от английските звуци приличат на българските, но други са съвсем различни. Те биват:
1) Съгласни:
а) съгласни;
б) полусъгласни.
2) Гласни:
а) гласни;
б) двугласни;
в) тригласни.

2. Фонетични знаци в английски език - всеки звук си има свое графично изображение (фонетичен знак), което не винаги съвпада с латинските букви. Използват се 15 допълнителни знака (8 за гласни и 7 за съгласни звуци). Фонетичните знаци, самостоятелно или в думи, винаги се изписват в квадратни скоби:
 * [pen],
 * [bai],
 * [ti:],
 * [ingli∫]

и вече се четат буквално според фонетичното си значение.
Няма коментари:

Публикуване на коментар