Как да учим английска граматика и трябва ли?

Начини за изучаване на английска граматика.
Английската граматика може да се учи по два начина - на практика или в теория и всичко зависи от поставените цели пред обучението. Когато става дума за учене на английски език по какъвто и да е начин - на курсове, на уроци, самостоятелно, обикновено това учене се свързва именно с изучаването на английската граматика. Обикновено граматиката на английския език не се счита за нещо много сложно. Напротив, има известни твърдения, че този език е забележителен с това, че може да знаете малко, но кажете много. Независимо от това, английската граматика предизвиква много полемики, разговори, проблеми.


До колко трябва да знаете граматиката?
По този въпрос може да се разсъждава колкото Ви е угодно. Всеки има свое мнение, при това е възможно мненията да бъдат и напълно противоположни, като при това, всеки да се окаже напълно прав. Как е възможно това? Възможно е, понеже всеки има свой поглед и гледна точка по въпроса какво е това граматика. Обикновено граматиката се представя като набор от правила, в съответствие с които трябва да е организирана устната и писмена реч. И тези правила се записват в по-делеби или по-тънки книжки - учебници и справочници.

Какво сложно има в това да се запомнят всички тези инструкции?
Всичко е въпрос на зубрене - детските стихове, темите по български, история или биология и разбира се - правилата по граматика. Ако се погледне процента на успешните тестове по английски език, някой може да си помисли, че ние сме сравнително вещи в знанието на английски език. Но ако погледнем реалното ползване на езика от нашите туристи зад граница, на служителите, посрещащи чужденци у нас в качеството им на туристи или бизнес партньори или на някои спортни деятели, или по улиците в по-големите ни градове - смятате ли че всички те са в състояние просто така, да поведат обикновен разговор с някой чужденец на английски език? Далеч не винаги!

Къде е тогава проблема? Къде правим грешка?
За да знаем език, ние учим граматика. Но научили граматиката, ние все още не можем да ползваме езика. Не е ли странно? Може би си заслужава да се вгледаме по-внимателно в предмета на граматиката и да се опитаме да разберем що за чудо е това? Всъщност, има и малко по-различен поглед, различен от традиционния, по отношение на граматиката. Но какво значение има дали погледа е друг или традиционен, ако не позволява да се реши проблема с обучението по чужди езици? Какво значение има колко дълго и обстойно сте учили език или неговата граматика, ако не сте в състояние в практическа ситуация да кажете каквото Ви е необходимо, така че да Ви разберат?

Нов поглед върху обучението по чужди езици.
Този нов поглед върху обучението по чужди езици принадлежи на американския философ, писател, изследовател и хуманист (разностранна личност) Л. Рон Хабърт. Той не веднъж е обръщал внимание на това на какви мъки са полдожени учениците по английски език и колко скромни са «успехите» им получени даже и ако преподавателя е «професор» по английски език и лингвистика. При това, той отишъл по-нататък, стигайки до разбирането, че непознаването на английската граматика у самите американци води до проблеми и сред самите тях, като ги затруднява да се изразят правилно и разбираемо в училище, на улицата или на работа, особено когато им се налага, например, да усвояват нови длъжностни инструкции.

Оказва се, че те не могат да четат и фактически са функционално неграмотни хора. Т.е. повечето ще могат да прочетат статия от някой ежедневник, но едва ли напълно ще разберат за какво се говори в нея, да не говорим да си направят правилни изводи за написаното. За да помогне на хората да се предпазят от подобни проблеми и за да станат по-грамотни, Л. Рон Хабърт изследвал тази област и създал труд, който нарекъл «нова граматика» и ето как в нея обяснява какво е граматика, кои са нейните източници, функции и предназначение:

Какво е "нова граматика"?
Граматиката е начина, по който се организират думите в устната или писмена реч, така че точно да се формулират мислите на хората, техните идеи и смисъла, който влагат в тях. Всъщност, това е система за свързване на думите по такъв начин, че да се осъществи смислена комуникация. Това е граматиката. Ако тя бъде определена по друг начин, то обучаваните се насочват към зазубрянето на някакви правила, а не към правилно говорене, писане и четене (изразяване). Това определение едва ли ще го намерите в речниците, защото граматиката е попаднала в ръцете на граматиците, които сами не разбират смисъла на думата «граматика». И точно това прави граматиката сложна.

Граматиката не е "изучаване", а "използване" на речта.
Целта на «Новата граматика» е да заобиколи произлизащите от това усложнения. Граматиката се основава на общата употреба на думите и придвижва напред от писателите. А попадайки в лапите на професорите, тя попада в доста мътен водовъртеж в мътна река. Така, че в граматиката няма нищо трудно, нито е трудно да бъде разбрана. Трудно е само да се разбере неспособността на професорите да я обяснят просто. Граматиката не е изучаване на нещо си. Това е използването на нещото. А професора с намръщените вежди си мисли, че науката е нещо, което му е угодно на него. И на него му плащат, за да говори на хората, че това е наука. А граматиката е част от повседневното съществуване и ако Вие това не го знаете, естествено е да не сте в състояние «да се научите» да я използвате. А така никой няма да Ви разбира и Вие никого няма да разбирате, като нещата и хората задълго ще остават загадка за Вас.

Наука и практика.
Добре, че все пак, освен «науката» има и практика, в процеса на която хората си обяснят някои положения за по-ясно изразяване и така, въпреки науката, успяват и да се разбират. За да разберете още по-ясно за какво става дума, ще го обясня така: Децата до 7 годишна възраст се научават да говорят и да се изразяват правилно и да разбират правилно какво им се казва, въпреки, че изобщо още не са ходили на училище и не са учили никаква граматика. Същото е и с т.н. «неграмотни» хора - въпреки, че според Вашата учителка те за нищо не стават, някои от тях успяват да станат милионери, милиардери, при това в такива технологични направления на битието като компютри, програмиране, комуникации, които Вашата учителка никога няма даже да проумее (и затова постоянно ще Ви втълпява, че са опасни и вредни за Вашето здраве и сигурност).

Начин на организиране на думите.
Така че, ако граматиката се определи като начин организиране на думите от писмената или говорима реч, така че другите хора да разбират и възприемат Вашите мисли, идеи и смисъл, тогава учащите се ще заискат да научат нея, а не да мислят дали са уйдисали на смръщената учителка с поредния й тест за граматическите правила, който и на самата нея не е помогнал много да разговаря като хората и да се изразява разбираемо.

Разбират ли граматиците граматика?
Граматиците в миналото никога не са разбирали какво е това «дума» и така не са успели да определят основния елемент на своя предмет. Те също не са успели да забележат и факта, че езика се състои от думи, които най често имат няколко смисъла и които могат да се използват по няколко различни начина. Без разбирането на този фундамент, езикът и граматиката изглеждат доста объркана и неясна територия. Тези и още други грешки и неразбирания са направили този предмет доста труден за изучаване и приложение.

Основна задача.
Затова трябва да разберем, че основната задача на граматиката е да ни направи способни да използваме думите и речта така, че разбираемо да предаваме своите мисли и желания на други хора и да разбираме мислите и желанията на другите хора. Давате ли си сметка колко често използваме изрази като: «С това исках да кажа…», «Не ме разбирай погрешно…», «Ако го кажа по друг начин…», «Не правилно си ме разбрал…», «Не това исках да кажа…», «Това даже и не съм си го помислял…», «Кажи ми го на ясен и разбираем език…», «И какво всъщност искаше да кажеш…» При това, всички ние, по документ (диплома) се водим за грамотни хора! Така, когато Л. Рон Хабърд събрал всичките си забележки за това, как трябва да се води обучение по чужд език, към тях създал и курс за обучение по английски, известен в центровете за приложно образование като «English as a Second language» (ESL).

Курс за бърз положителен резултат.
Теоретичната постановка на курса многократно била проверявана и всеки път давала бърз и положителен резултат. На курса са присъствали обучаеми със всякаква история, от 18 до 80 годишни, с всякаква степен на незнание на езика и всички те постигали целта на обучението - да ползват английски език в своето ежедневие. Можели да общуват - да пишат, да четат, да разбират събеседника си и да изразяват правилно свои мисли. Основният подход, който се прилага при обучението е изучаване на граматиката чрез практика. И точно заради това се постига бързо развитие на говорните навици.

Задълбочено изучаване на английска граматика.
При все това, не малко хора, по едни или други причини, изпитват потребност от по-задълбочено разбиране на английската граматика. В тези случаи има и по-задълбочени пособия, повечето от които също са приложни, като например «Grammar and Communication» - написан на английски, но онагледен с голямо количество илюстрации и примери, които го правят прост и лесен за разбиране. Така всеки може да избере до какво ниво да се развива. Но да се набляга на сложни теоретични правила и изобщо на правила, откъснати от реалната практика е безсмислено за хора, които просто искат да придобият умения за ежедневна комуникация на английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар