Абстрактни съществителни имена (Abstract Nouns)

Значение на абстрактните съществителни имена
Абстрактните съществителни имена обозначават действия, състояния, чувства, природни явления (неизчисляеми):

friendship — дружба, 
love — любов, 
work — работа,  
peace — мир, 
heat — жега, 
beauty — красота,
dark — тъмнина,
light — светлина, 
honesty — честност,
time — време,
progress — прогрес.
life — живот,
time — време, 
music — музика, 
news — новини, 
cold — студ, 
freedom — свобода, 
bravery — храброст, 
sleep — сън, 
winter — зима,
advice — съвет,
money — пари,
courage — смелост,

loyalty — лоялност.


Няма коментари:

Публикуване на коментар