O

  • oblivionthe state of being unaware or unconscious of what is happening. (забрава, забвение)


Няма коментари:

Публикуване на коментар