Години - четене и обозначение в английски език (Years - reading and marking in English)

Четене на години в английски език.
При четене обозначението за година, обикновено се назовават две числа, съответстващи на първите две и на последните две цифри от годината. Години в английски език се четат така:

1400 – fourteen hundred
1502 – fifteen two (fifteen hundred and two)
1612 — sixteen twelve
1812 – eighteen twelve (eighteen hundred and twelve)
1900 — nineteen hundred
1905 — nineteen o [ou] five
1941 — nineteen forty-one
1960 — nineteen sixty
2000 – two thousand
2000 година — the year two thousand
2007 – two thousand (and) seven
При това четене, думата "year" (година) не се добавя.
Ivanov was born in seventeen ninety-nine. Иванов се е родил през 1799 година.
Има и друг начин да се четат години:
1754 - the year seventeen hundred and fifty-four.
Това прочитане понякога се среща в документите.
Започвайки от 2001 година насам, годините се четат като количествени числителни:
2007 — two thousand (and) seven
Започвайки от 2010 година насам, все по-често се среща четене на годината като две числа:
2014 - twenty fourteen,
2020 - twenty twenty
Така например, 2013 година може да се прочете като (the year) two thousand (and) thirteen или като twenty thirteen.

Обозначаване на години в английски език.
При обозначаване на годините в английски език се използват количествени числителни. При четенето му, обаче, числителното се разделя на две двуцифрени числа (части).
1) число - стотиците,
2) число - десятките и единиците.
Но има и особени случаи:
1700 - seventeen hundred
1707- seventeen hundred and seven (seventeen 0 seven)
в 1965-in nineteen sixty-five
в 1815 - in eighteen fifteen

За обозначаване на думата "година" може да се използва английската дума "year":
in the year of 1917 - in the year of nineteen seventeen.

Това са основните правила за четене и обозначаване на години в английски език. Вероятно ще има и някои особени случаи, но за тях - в коментарите по-долу.Няма коментари:

Публикуване на коментар