Термини по аритметика в английски език (Terms of arithmetic in English)

Ето някои прости аритметични действия на английски език:


Събиране
(+) - plus.

Изваждане
(-) - minus.

Умножение
(*) - multiply.

Деление
(/) - divide.
Дроби:
1/2 - a half.
3.68 - three point six eight.
1/3 - one third.
3/4 - three quarters.


Няма коментари:

Публикуване на коментар