Синоними в английски език (Synonyms in English)

Синоними са близки по смисъл и лексикално значение думи, но различни по изписване. С тях се изразяват различни оттенъци на едно и също понятие. Чрез синонимите се обогатява езика, оживява се и се разнообразява речта в английски език. Чрез тях може да се избягва повторението и еднообразието на изказването.

Например:
funny - смешен,
amusing - забавен,
humorous - комичен,
laughable - смехотворен.
В английски език има много думи, особено глаголи, които като цяло изразяват едно и също нещо, но с различни оттенъци - leer, peer, gaze, stare. Такива синоними, погледнати в речника, изглеждат разбираеми и ясни, но когато ги четете в различни текстове, трябва да следите за ефекта, който се опитва да постигне автора чрез тях.

Изучаване на синонимите.
Синонимите в английски език трябва да се изучават постоянно по време на обучението. Винаги когато срещнете нова дума и поглеждате в речника за нейните значения, непременно проучвайте и нейните синоними, като се стараете да схващате техните нюанси и контекста на тяхната употреба. По този начин ще постигнете основния ефект от обогатяване на своята реч и ще сте в състояние да подберете нужните Ви думи по една или друга тема, а по този начин вашата реч ще звучи по-грамотно.

Например, думите leave и quit.
И двете думи имат значение за напускане, изоставяне. Но първият глагол означава просто напускане, без някаква специална причина
She left the city several days ago. - Тя напусна града преди няколко дни.
Докато втория синоним се използва в случай, че има определени обстоятелства, които принуждават човек да изостави това място
Having heard his words, I grew scared and decided to quit the house. - Чувайки думите му, аз се изплаших и реших да напусна къщата.

Употреба на синонимите.
В английски език синонимите се употребяват с различни функции и с различни предлози, затова трябва специално да се изучават. Знанието на синоними може да Ви помогне да станете човек, който добре владее чужд език, тъй като ще сте в състояние да използвате различни идиоми, които правят речта жива, актуална и наситена. Същото се отнася е за съчетаемостта на думите в словосъчетания и изрази. Постарайте се този въпрос да Ви заинтересува по-задълбочено и така ще си създадете умение за справяне с различни речеви предизвикателства в чуждоезикова среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар