Как се изписват правилно дати на английски език (Punctuating dates in English)?

Датите на американски и британски английски.
Умението да се пишат правилно дати на американски и британски английски (Punctuating dates in English) може да се окаже полезно в повседневния живот, освен че по този начин ще демонстрирате и познания.


Изписване на дати в британския английски:

25 March 2012
23 November 1993
Обърнете внимание, че месеците винаги се пишат с главна буква, а понякога пред годината се поставя и запетая, ако датата е част от изречение.
25 September, 1988
17 May, 1964
My birthday is 26 June, 1985.
Освен това, към деня понякога се добавят двете букви за редно числително "-st"
14st February, 2005 (или 14 February, 2005)
14th April, 1968 (или 14 April, 1968)
Също така се срещат случаи, в които датите изцяло се записват само с цифри и то по следния начин:
14/4/2012 или
14-4-2012 или
14.4.2012

Изписване на дати в американския английски:
Трябва да помните, че в американския английски датите се пишат по по-различен начин, като започват с месеца и след това е деня. Пред годината се поставя запетая.
June 17, 2011
October 23, 2012
Например, може да стане объркване с дата записан по този начин: 3.7.2010
В Англия това ще означава 3 юли 2010 година, докато в Америка същото означава — 7 март 2010 година.

Съкратено записване на месеците:
Jan     January
Feb     February
Mar     March
Apr     April
Aug     August
Sept     September
Oct     October
Nov     November
Dec     December

Десетилетията в английски език.
Обикновено, названията на десетилетията се записват по следния начин:
the eighteen fifties — the 1850s (петдесетте години на деветнадесети век).
the nineteen sixties — the 1960s (шестдесетте години на двадесети век).

Използване на дати в ежедневната реч.
Когато назоваваме дати в английската реч, използваме израза "it’s".
It’s December the third. - Трети декември е.
Питайки за дата, може да използваме следните конструкции:
What date is your birthday? - На коя дата е рождения ти ден?
What’s the date today? - Каква дата сме днес?
What date is Thanksgiving Day? - На коя дата е Денят на благодарността?

Какво означават съкращенията "BC" и "AD"?
"BC" означава "Before Christ" — "преди Рождество Христово" (преди раждането на Христос), преди новата ера (п.н.е.).
"AD" означава "Anno Domini". - В лето Господне, т.е. "от нашата ера".
Обърнете внимание, че при писане съкращението "BC" се поставя винаги след датата, докато "AD" може да бъде както преди, така и след датата.
453 BC - 453 година преди новата ера (преди Христа).
1150 AD или AD 1150 - 1150 г. от новата ера (след Христа).


Да се надяваме, че вече знаете как се изписват правилно дати на английски език (Punctuating dates in English) в двата им варианта - британски и американски английски.


Няма коментари:

Публикуване на коментар