Обозначаване и четене на дати в английски език (Dates in English)

Обозначаване на дати.
За обозначаване и зарисване на дати в английски език се използват определителен член "the", числителни редни, а пред месеца се поставя предлога "of".
25th July, 1975 - The twenty-fifth of July, nineteen seventy-fifth.
17th January, 1998 - The seventeenth of January, nineteen ninety-eight.
21th December, 1525 - the twenty-first of December (or December the twenty-first), fifteen December 21, 1525 twenty-five.

или
July 25 (25th), 1975 - July the twenty-fifth, nineteen seventy-fifth.
January 17th, 1998 - January 17, 1998 - January the seventeenth, nineteen ninety-eight.
July 15, 1965 - The fifteenth of July nineteen sixty-five или: July the fifteenth nineteen sixty-five

Възможни са и други формати за записване на дати:
25 July 1975
01.17.98
01/17/98 – американски вариант

Ако нещо е станало на определена дата, се ползва предлога "On":
На 19-ти ноември - On November 16 или On the 16th of November.

Четене на дати без годините.
May 1- the first of May
July 22 - the twenty-second of July
December 4 – the fourth of December

Четене само на години:
Ако се чете или назовава определена година, то четиризначното число се разделя на две групи от по две цифри и всяка група се произнася поотделно (нулата е "oh", а не "zero"):
1485 – fourteen eighty five
1604 – sixteen oh four
1612 - sixteen twelve
1900 - nineteen hundred
1901 - nineteen and ( или o [ou]) one
1919 – nineteen nineteen
1983 - nineteen eighty-three
При по-официално четене е така:
1771 - The year of seventeen seventy-one.
Думата "year" (година, год., или г.) не се изписва след числата.

Годините от 2000 до 2009.
Не се делят на групи от по две, а се четат като обикновени числителни.
2003 - two thousand and three
2008 – two thousand and eight

Годините след 2009 имат два варианта за четене и произнасяне:
2010  - twenty ten или two thousand and ten
2012 – twenty twelve или two thousand and twelve

Различия при британския и американския английски.
Вариант G.B. (в Великобритания).
3(rd) January 1985 = the third of January nineteen eighty-five  
4(th) May 1985 = the fourth of May nineteen eighty-five
Изписване с цифри:
4.5.85
4.V.85
4/5/85
Отначало се пише деня, следват месеца и годината.

Вариант U.S. (AmE американски английски в САЩ).
Първо се пише и чете месеца, а не деня, като при това не се използва определителен член "the".
January 3, 1985 = January third, nineteen eighty-five  
May 4, 1985 = May fourth, nineteen eighty-five
Изписване с цифри:
5.4.855/4/85
Но тук обърнете внимание на разликата!
Отначало се пише месеца, след това - деня и накрая годината.
Упражнения за произнасяне на американски дати.
5/30 – May thirtieth,
9/12 – September twelfth,
12/26 – December twenty sixth.

Споменаване на десетилетия.
Когато се говори или се споменават десетилетия, количественото числително се използва в множествено число с определителен член "the".
the 30th – the thirties - тридесетте години.
the 90th – the nineties - деветдесетте години.


Това е възможно най-пълната и точна информация по обозначаване и четене на дати в английски език (Dates in English), в т.ч. и разликите между британски и американски английски, на които е добре да обърнете внимание.


Няма коментари:

Публикуване на коментар