Числа в деловия английски

Съществуват редица препоръки за използване на числа в деловия английски език. Например, непременно използвайте цифрово обозначение при писане на писмо. Ако вече сте написали цифрата с дума, то след това я поставете в скоби и като число.
The bill will not exceed one hundred (100) dollars. – Сметката няма да е повече от сто (100) долара.
The cost of damage is $1,365.42. – Размера на щетите е 1365,42 долара.


Ако едно изречение започва с число, то напишете го с думи.
Six percent of the group failed. - 6% of the group failed. – Шест процента от групата се провалиха.

Ако изброявате няколко числителни, придържайте се към един и същи маниер на изписването им - или само с цифри, или само с думи.
"two apples, six oranges, and three bananas", но не "two apples, 6 oranges, and 3 bananas".

Ако наблизо едно до друго са две числа, следете за това да е лесно тяхното прочитане и разбиране - в този случа, ако се налага, едното може да бъде написано словом, а другото с цифри. Не е препоръчително така:
The club celebrated the birthdays of 6 90-year-olds who were born in the city. (може числата да се прочетат като едно число "690")
Препоръчително е:
The club celebrated the birthdays of six 90-year-olds who were born in the city.


Това са някои от най-съществените препоръки за използването на числа в деловия английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар